All auctions Industry Rosenbauer Airport Firefighting truck Panther 8x8 FLF 14000/250

Rosenbauer Airport Firefighting truck Panther 8x8 FLF 14000/250 Oslo Lufthavn Gardermoen

All amounts in NOK
Highest bid 360 000,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Only payment charges will be added, see below.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 03.11.2017 14:00:00 Auction closed: 28.11.2017 14:22:44 CET

Product information

Producer

 • BrandRosenbauer / MAN
 • ModelPanther 8x8 FLF 14000/250
 • Year model1998
 • 1st time registered18.06.1998
 • Hours4022
 • Milage (km)55790

Transport information

 • Transport dimension (L/W/H) 11780/3090/3400
 • Transport weight (kg) 24000

Other information

Flybrannbilen har følgende spesifikasjoner:
13000 l vanntank
1000 l skumvæsketank
250 kg pulver
Rosenbauer R1000 vannpumpe i bronse. 8100 l/min
Takmonitor - Rosenbauer RM60E med HSD 6000 dyse. 6000 l/min - 80m kastelengde.
Motor: MAN D 2842 LF02 Euro2 EDC. 1000 hk.
Se for øvrig vedlagte tekniske data for flere spesifikasjoner.

Flybrannbilen er gjennomgått og sjekket av Rosenbauer teknikere i Norge. (Egenes Brannteknikk AS) Se vedlagte check list.
Følgende feil avdekket:
Chassi:
- Reaksjon stag venstre side aksel 3, bør byttes.
- Fjær høyre side aksel 3 er knekt.
- Styre stag aksel 1 bør byttes.
- Oljelekkasje fra venstre turbo.
- Liten kjølevæskelekkasje under ekspansjonstank hovedmotor.

Brannpåbygg:
- Luftlekkasje på sylinder til vanntank ventil.
- Sprekte blålysglass.
- Drenering av vanntank sitter fast.

Vedlagt full FDV-historikk

55790 km
4022 timer
791 pumpemotortimer.

De senere årene har bilen vært lite i bruk da den har inngått som reservemateriell.
Brannbilen er registrert som motorredskap. Det medfølger ett reservehjul. Brannteknisk utstyr, aggregat og løsøre følger ikke med!

Brannbilen selges "as is - Where is" uten noen form for garantier. Må hentes av kjøper.

English

The airport fire truck has the following specifications:
13000 L water tank
1000 L foam fluid tank
250 kg powder
Rosenbauer R1000 water pump in bronze. 8100 l / min
Roof Monitor - Rosenbauer RM60E with HSD 6000 nozzle. 6000 l / min - 80m throw length.
Engine: MAN D 2842 LF02 Euro2 EDC. 1000 hp.
See also the attached technical data for more specifications.

The airport fire truck has been reviewed and checked by Rosenbauer technicians in Norway. (Egenes Brannteknikk AS) See attached checklist.
The following errors revealed:
chassis:
- Reaction shaft left side shaft 3, should be replaced.
- Spring right side shaft 3 is broken.
- Steering shaft 1 should be replaced.
- Oil leakage from left turbo.
- Small coolant leak under the expansion tank main engine.

Fire superstructure:
- Air leak on cylinder to water tank valve.
- Blown blue light glass.
- Drainage of water tank is stuck.

Attached full FDV history

55790 km
4022 hours
791 pump motor hours.

In recent years, the vehicle has been low in use since it has been used for spare parts.
The fire truck is registered as a motor vehicle. A spare wheel is included. Fire equipment, generator and attachments are not included!

The fire truck is sold "as is - where is" without any kind of warranties. Must be collected by buyer.

Important sales information

Seller Avinor AS, Oslo Lufthavn AS
Location Oslo Lufthavn Gardermoen, Norway

General conditions

 • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
 • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
 • All invoices have 5 days payment terms.
 • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
 • All purchases must be collected within 21 days
 • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
 • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
5013180 28.11.2017 14:17:44 360 000
5013103 28.11.2017 14:13:08 350 000
5013180 28.11.2017 14:08:29 340 000
5013103 28.11.2017 14:05:35 335 000
5013180 28.11.2017 14:04:42 330 000
5013180 28.11.2017 14:01:15 320 000
5013103 28.11.2017 13:59:06 300 000
5013180 28.11.2017 13:58:04 280 000
5013180 28.11.2017 13:47:40 250 000
5013103 28.11.2017 13:18:39 218 000
5013180 28.11.2017 12:51:47 216 000
5013103 28.11.2017 09:51:20 214 000
239472 28.11.2017 06:09:29 212 000
5013103 27.11.2017 20:04:00 210 000
5013103 22.11.2017 23:57:20 205 000
5008579 03.11.2017 21:13:39 200 000
Minimum start bid 200 000
*= Autobid