All auctions Transportation Kærre 2 akslet / Trailer 2 axle

Kærre 2 akslet / Trailer 2 axle Egeskovvej 10 8700 Horsens

All amounts in DKK
Highest bid 2 500,-
Reserve Price: 5 000,-
Increment: 500,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Only payment charges will be added, see below.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 12.09.2017 14:00:00 Auction closed: 26.09.2017 21:00:00 CET

Product information

Producer

 • BrandUnknown
 • ModelUnknown
 • ChassisnumberUnknown

Vehicle information

 • Weight (kg)3060

Trailer

 • Payload (kg) 6140

Other information

2 Akslet kærre i god stand.
Ladmål: 370x250 cm.
Der forefindes ingen registreringsattest på kærren.

Objektet kan besigtiges på hverdage kl. 8.00- 16.00
Lokation: LogPartner A/S, Egeskovvej 10, 8700 Horsens

Objektet kan afhentes efter aftale.
Der er ingen læsserampe på lokationen.
Der vil være mulighed for hjælp til lastning ved afhentning for gebyr.
Kontakt os venligst for nærmere aftale.

Hvis objektet ønskes adskilt for transport, kan dette gøres for gebyr.
Kontakt os venligst for nærmere aftale.

Objektet skal afhentes senest 30 dage efter auktionen er afsluttet.

NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til LogPartner A/S, mail: support@Logpartner.dk
Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.

LogPartner A/S håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer.
Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til:
LogPartner tlf.: +45 70 70 74 80 eller support@Logpartner.dk

Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille.

English

2 Axle trailer in good condition.
Platform dimensions: 370x250 cm.
There is no registration certificate on the trailer.

The object can be inspected on weekdays 8.00- 16.00
Location: LogPartner A/S, Egeskovvej 10, 8700 Horsens.

The object can be picked by appointment.
It will be possible for help loading at pickup for charge. Please contact us for further arrangement.
There is no loading ramps at the location.

If the object is required separated for transportation, is this possible for charge. Please contact us for further information.

The object must be picked up within 30 days of the auction ending.

NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to LogPartner A/S, mail: support@Logpartner.dk
Pick-up without CMR documentation will be rejected.

LogPartner A/S handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner.
All questions related to this auction can be directed to:
LogPartner. Phone: +45 70 70 74 80 or support@Logpartner.dk

This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.

Important sales information

Seller Horsens Maskiner A/S
Location Egeskovvej 10 8700 Horsens, Denmark

General conditions

 • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
 • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
 • All invoices have 5 days payment terms.
 • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
 • All purchases must be collected within 21 days
 • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
 • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
5011451 14.09.2017 10:31:27 2 500
Minimum start bid 2 500
*= Autobid