All auctions Construction Machines Sandvik Stenkross/ Jaw crusher

Sandvik Stenkross/ Jaw crusher Värnamo

All amounts in SEK
Sold for: 1 100 000,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Only payment charges will be added, see below.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 29.08.2017 14:00:00 Auction closed: 14.09.2017 14:14:33 CET

Product information

Features

 • BrandSandviken
 • Model/TypeCM 1208 IC
 • Year model/Production year2005
 • Chassis-/Manufacturing number1186

Transportinformation

 • Dimension (LxWxH)16.00/3.00/3.80
 • Weight (kg)61000

Other information

Stenkross Sandviken
Modell: CM 1208 IC
Årsm: 2005
Serienr: 1186
Tim: 20348 kommer att gå några timmar till innan försäljningen.
Vikt: 61000 kg
Längd: 16 m
Bredd: 3.00 m
Höjd: 3,80 m
Motor: Deutz
Radiostyrning
Stoftavskiljare
Centralsmörjning till käftar i kross
Extra belysning
Ekolod
Vad som är gjort på maskinen
Ny vändtrumma
Nyrenoverad motor 1.5 år sen
Nya dubbla oljebads renare 1.5 år sen
OJ våg system 3 år gammal
Renoverad spaltjustering 1år sen
Förstärkt krosskropp 1år sen
Brytbricka bytt förra 1år sen
Stor del av el genomgången förra året
Servad var 250 tim
Fungerar mycket bra överlag.

Vad som är dåligt
Dåligt skick transportband
Det finns sprickor i chassi ramen.

OBS!!!!
Köparen ombesörjer lastning av objektet.
Vid hämtning så måste säljaren meddelas minst en dag innan.
Hämtning är mellan 07.00-15.30 Måndag till Fredag.

Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan
vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com

English

Jaw crusherSandviken
Model: CM 1208 IC
Year: 2005
Serial No: 1186
Hours: 20348 will go a few hours more before the sale.
Weight: 61000 kg
Length: 16 m
Width: 3.00 m
Height: 3.80 m
Engine: Deutz
Radio Control
Dust collector
Central lubrication to jaws in the crush
Extra lighting
Sonar

What's done on the machine
New turning drum
Newly renovated engine 1.5 years ago
New double oil cleaner 1.5 years ago
OJ wave system 3 years old
Refurbished column adjustment 1 year ago
Reinforced chest body 1 year ago
Breaking tray changed last 1 year ago
Great part of the electricity review last year
Served every 250 hours
Works very well overall.

What's bad
Bad condition conveyor
There are cracks in the chassis frame.

NOTE!!!
Buyer must arrange for loading of the object.
At pickup, the seller must be notified at least one day before.
The pickup is between 07.00-15.30 Monday to Friday.

As the materiel sometimes is standing still up to several months between registration and pick up, we cannot guarantee batteries functionality, functionality of brakes, and there may occur electrical flaws other errors directly related to the materiel standing still.

The sales is handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objects.

All questions related to this auction or request for inspection can be directed to
LogistikPartner Sweden on phone +46(0)70-638 77 71 or peter@logpar.com

Important sales information

Seller NCC Mobila Krossar
Location Värnamo, Sweden

General conditions

 • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
 • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
 • All invoices have 5 days payment terms.
 • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
 • All purchases must be collected within 21 days
 • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
 • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
5012222 14.09.2017 14:09:33 902 000
219188 14.09.2017 14:08:53 900 000
5012222 14.09.2017 14:07:52 870 000
219188 14.09.2017 14:06:11 868 000
5012222 14.09.2017 14:05:29 866 000
219188 14.09.2017 14:04:34 864 000
5012222 14.09.2017 14:03:22 862 000
219188 14.09.2017 14:02:28 860 000
5012222 14.09.2017 14:00:05 858 000
219188 14.09.2017 13:59:45 856 000
5012222 14.09.2017 13:58:46 854 000
219188 14.09.2017 13:57:03 852 000
5012222 14.09.2017 13:55:46 850 000
219188 14.09.2017 13:52:32 652 000
5012226 14.09.2017 13:45:09 650 000
219188 14.09.2017 13:31:28 602 000
5012208 14.09.2017 12:26:57 600 000
5012208 14.09.2017 12:26:12 554 000
219188 14.09.2017 11:14:47 552 000
5012208 13.09.2017 15:06:44 550 000
Minimum start bid 550 000
*= Autobid