All auctions Agriculture New Holland BB980 Presser / New Holland BB980 Baler

New Holland BB980 Presser / New Holland BB980 Baler DK-4250 Fuglebjerg

All amounts in DKK
Sold for: 68 000,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Only payment charges will be added, see below.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 08.06.2017 14:00:00 Auction closed: 22.06.2017 14:00:00 CET

Product information

Producer

 • BrandNew Holland
 • ModelBB980
 • Year model2004
 • ChassisnumberHN91264

Other information

New Holland BB980 med parkland samlevogn til 3 baller.
Denne maskine har presset ialt ca. 50000 baller, og virker som en pæn og regulær maskine.
Maskinen er ikke afprøvet, men den kommer fra et bedriftsophør og sælger oplyser at der har været lidt problemer med binding. Eftersyn og evt. reparation må påregnes.
Samlevognen alene regnes til en værdi på ca. 50000 kr. PTO aksel er lavet om så det ikke koster en vidvinkel om året at køre med den. Læg også mærke til at denne maskine er uden vidvinkel (hvilket vil sige at den holder noget bedre ænd normalt)

Objektet kan afhentes efter aftale.
Der er ingen læsserampe på lokationen.
Der er ingen hjælp til lastning på lokationen, og køber skal selv sørge for lastning af objektet.
Hvis der er behov for kran eller lign. til læsning, kan det arrangeres mod betaling.
Giv besked mindst 1 uge i forvejen.
Objektet skal afhentes senest 30 dage efter auktionen er afsluttet.

NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til LogPartner A/S, mail: support@LogPartner.dk
Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.

LogPartner A/S håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer.
Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til: support@LogPartner.dk

Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille.

Ønsker du at sælge på Retrade så kontakt os på Mail: Support@Logpartner.dk

English

New Holland BB980 with a parkland wagon for 3 bales.
This machine has done about 50.000 bales and seems to to be in a fair shape.
The machine has not been testet, but it comes from a farm which is closing down where seller tells that there have been some issues about the knotting. Insoection and maybe repair must be taken in consideration.

The object can be picked up by appointment.
There is NO loading ramp at the location.
There is no help for loading on the location and the buyer must arrange their own loading of the object.
If there is need of crane or similar for loading it can be arranged against payment. Please contact us at least 1 week before arrival.
The object must be picked up within 30 days of the auction ending.

NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to LogPartner A/S, mail: support@Logpartner.dk
Pick-up without CMR documentation will be rejected.

LogPartner A/S handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner.
All questions related to this auction can be directed to: support@Logpartner.dk

This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.

Important sales information

Seller Formidlingssalg
Location DK-4250 Fuglebjerg, Denmark

General conditions

 • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
 • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
 • All invoices have 5 days payment terms.
 • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
 • All purchases must be collected within 21 days
 • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
 • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
233072 21.06.2017 22:49:39 50 000
5000216 19.06.2017 12:23:02 43 000
233072 12.06.2017 03:30:17 42 000
1311444 09.06.2017 18:10:04 41 000
5010858 09.06.2017 00:43:30 40 000
Minimum start bid 40 000
*= Autobid