All auctions Construction Equipment 30 stk. Komposit Flasker / 30 pcs. Composite Cylinders

30 stk. Komposit Flasker / 30 pcs. Composite Cylinders DK- Egeskovvej 10 8700 Horsens

All amounts in DKK
Highest bid 2 400,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 100,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Only payment charges will be added, see below.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 21.03.2017 14:00:00 Auction closed: 04.04.2017 14:11:22 CET

Product information

Producer

  • BrandDräger
  • Model6.8 liters

Transport information

  • Transport dimension (L/W/H) 120/80/50 cm.

Other information

30 stk. Dräger 6.8 liters med 300 bar komposit flasker med ventiler.
15 års levetid, er udstået og må ikke anvendes i Danmark.

Objektet kan besigtiges på hverdage kl. 8.00- 16.00
Lokation: Logpartner Egeskovvej 10, DK-8700 Horsens

Materialet kan afhentes på en tirsdag eller en fredag imellem kl. 8 -15. Afhentning på andre tidspunkter kan arrangeres mod betaling.
Der er ingen læsserampe på lokationen.
Der vil være mulighed for hjælp til læsning ved afhentning for gebyr.
Kontakt os venligst for nærmere aftale.

Hvis objektet ønskes adskilt for transport, kan dette gøres for gebyr.
Kontakt os venligst for nærmere aftale.

Objektet skal afhentes senest 30 dage efter auktionen er afsluttet.

NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Logpartner A/S, mail: Support@logpartner.dk
Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.

Logpartner A/S håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer.
Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til: Support@logpartner.dk

Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille.

English

30 pcs. Dräger 6.8 liter with 300 bar composite cylinders with valves.
15 year lifetime, is used. May not been used in Denmark anymore.

The object can be inspected on weekdays 8.00- 16.00
Location: Logpartner A/S Egeskovvej 10, DK-8700 Horsens.

The material can be pick up/retrieved on a Tuesday or a Friday between the hours of 8-15. Request for other days can be arranged against payment.
There is no loading ramps at the location.
It will be possible for help loading at pickup for charge. Please contact us for further arrangement.

If the object is required separated for transportation, is this possible for charge. Please contact us for further information.

The object must be picked up within 30 days of the auction ending.

NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to Logpartner A/S, mail: Support@Logpartner.dk
Pick-up without CMR documentation will be rejected.

Logpartner A/S handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner.
All questions related to this auction can be directed to: Support@Logpartner.dk

This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.

Important sales information

Seller Service og Beredsskab Horsens Kommune
Location DK- Egeskovvej 10 8700 Horsens, Denmark

General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
5010081 04.04.2017 13:59:33 2 400
5010058 04.04.2017 14:06:22 2 300
5010058 04.04.2017 14:05:00 2 100
5010058 04.04.2017 14:02:40 1 900
1321081 04.04.2017 14:00:07 1 700
5010081 04.04.2017 13:57:38 1 600
1321081 04.04.2017 13:52:51 1 500
5010058 03.04.2017 21:25:17 1 400
1316721 03.04.2017 21:22:51 1 300
5010058 03.04.2017 20:02:21 1 200
1316721 03.04.2017 18:01:55 1 100
1316554 03.04.2017 13:33:23 1 000
1316721 03.04.2017 18:01:27 900
5010058 03.04.2017 13:23:15 700
1316554 03.04.2017 13:18:36 600
5010058 03.04.2017 13:10:59 500
Minimum start bid 250
*= Autobid