All auctions Construction Equipment Højtryksblæser / High pressure blower

Højtryksblæser / High pressure blower DK- Vestjylland

All amounts in DKK
Highest bid 700,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 100,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 14.03.2017 14:00:00 Auction closed: 23.03.2017 21:00:00 CET

Product information

Producer

  • BrandISODan
  • ModelUnknown

Other information

Højtryksblæser.
Ikke afprøvet, men sælger oplyser at maskinen virker ved sidste anvendelse.

Objektet kan besigtiges efter aftale.
Objektet kan afhentes Mandag til Fredag imellem kl. 8 -17 efter aftale.
Der er læsserampe på lokationen.

Objektet skal afhentes senest 30 dage efter auktionen er afsluttet.

NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Logpartner A/S, mail: support@Logpartner.dk
Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.

LogPartner A/S håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer.

Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til: support@LogPartner.dk

Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille.

Ønsker du at sælge på Retrade så kontakt os på Mail: Support@Logpartner.dk

English

High pressure blower.
Not tested, but the seller informs the machine works by last use.

The object are available for inspection by appointment.
The object can be picked up Monday to Friday between the hours. 8 -17 by appointment
There is loading ramp at the location.

The object must be picked up within 30 days of the auction ending.

NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent/freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to LogPartner A/S, mail: support@Logpartner.dk
Pick-up without CMR documentation will be rejected.

LogPartner A/S handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner.

All questions related to this auction can be directed to: support@Logpartner.dk

This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.

Important sales information

Seller Formidlingssalg
Location DK- Vestjylland, Denmark

General conditions

  • Sales commission is included in your bid. An invoice fee (kr 125,- / EUR 12.5) is added. VAT is added when applicable.
  • All invoices have a 10 days payment term.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 30 days
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUST ID Date/time Bid
1314376 23.03.2017 18:44:58 700
1314376 23.03.2017 07:40:04 500
Minimum start bid 500
*= Autobid