All auctions Industry MAN 24-440 flyplass brannbil

MAN 24-440 flyplass brannbil Molde Lufthavn

All amounts in NOK
Highest bid 53 000,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Closes in:
0 0 days
1 8 hours
5 6 minutes
4 3 seconds
Started: 14.03.2017 14:00:00 Auction closes: 30.03.2017 14:00:00 CET

Product information

Producer

  • BrandMAN
  • Model24-440
  • Year model1988
  • ChassisnumberVAO6990239F004802

Other information

MAN 24-440 DFAE 1988mod. Reg. nr. CK1354 Motorredskap km.stand 77973 Pumpetimer 1167
Kjente feil og mangler:
Store rustangrep på hytte/ chassis
En del oljelekkasjer og svetting motor og gir. Lekkasje på styresnekke.
Knekt to stk fjæringer på drivaksler bak.
Ulyd ved converter evnt. løse bolter.
Dårlig el.anlegg påbygg. Defekte batterier.
Bra dekk foraksel og brukbare dekk drivaksler bak. Pumpe høyt timetall men vart godkjent siste test 18.06.14
Selges som den står
NB! De siste årene har en blitt oppmerksom på en gruppe syntetiske fluorerte karbonforbindelser (PFAS bl.a PFOS) som kan ha uønskede miljøkonsekvenser. Disse stoffene har lenge vært brukt i mange industriprodukter, deriblant som tilsetning til slukkeskum. I Norge ble bruk av PFOS og PFOS-relaterte forbindelser i brannskum regulert i 2007 gjennom produktforskriftens §§ 2-9, 4-1 og 4-2, samt i begrensnings-direktivet - PFOS (Regjeringen, 2007). Tidligere bruk har ført til at det fremdeles finnes rester av slike forbindelser i grunnen der produkter med denne type forbindelser ble anvendt, samt i innretninger hvor slukkeskum har blitt oppbevart. Det opplyses med dette at det i Avinor sine brannbiler som er elder enn 2012 har vært benyttet slukkeskum med varierende innhold av perfluorerte stoffer (PFAS). Avinor brukte PFOS-holdig brannskum ved sine lufthavner da dette var lovlig, og før de negative miljøkonsekvensene av PFOS var kjent. Prøvetaking av brannbilene viser at det fremdeles frigis PFOS og andre fluorerte forbindelser fra brannbilenes skumtank selv om Avinor faset ut dette skummet allerede i 2001.
Kjøper av disse brannbilene må ikke under noen omstendigheter benytte vann som oppbevares i bilens tanker til drikkevann, husdyrhold eller vanning av avlinger som benyttes til menneskemat eller dyrefor.

Important sales information

Seller Avinor AS, Molde Lufthavn
Location Molde Lufthavn, Norway

General conditions

  • Sales commission is included in your bid. An invoice fee (kr 125,- / EUR 12.5) is added. VAT is added when applicable.
  • All invoices have a 10 days payment term.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 30 days
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUST ID Date/time Bid
234409 28.03.2017 15:38:13 53 000
1301547 27.03.2017 16:44:50 52 000
203812 25.03.2017 21:39:52 51 000
238208 24.03.2017 13:17:04 50 000
240913 23.03.2017 17:08:53 36 000
234409 23.03.2017 15:13:57 35 000
240913 22.03.2017 15:23:43 27 000
5002003 14.03.2017 22:02:51 26 000
1317612 14.03.2017 19:49:59 25 000
Minimum start bid 25 000
*= Autobid