All auctions Construction Equipment CATERPILLAR MOTOR3054C/CATERPILLAR ENGINE 3054C

CATERPILLAR MOTOR3054C/CATERPILLAR ENGINE 3054C Stockholm

All amounts in SEK
Highest bid 12 500,-
Reserve Price: 25 000,-
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Only payment charges are added.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 28.12.2016 14:00:00 Auction closed: 16.01.2017 14:00:00 CET

Product information

Other information

Caterpillar motor 3054C
Årsm: 2010
Serienr:CRS62919
Har gått cirka 5 timmar.
Motorn är komplett.
Översikt
Cat® 3054C industriell dieselmotor finns tillgänglig i klasser från 52-97 bkW (69,7-130 bhp) vid 2 000-2 400 varv/min. De här klasserna uppfyller utsläppskrav motsvarande U.S. EPA Tier 2 och EU steg II, och är tillgängliga för andra reglerade och icke-reglerade områden.Industrier och områden där 3054C-motorer används är bl.a. följande: jordbruk, linbanor, markservice för flygplan, borrplattformar, flis-/slipmaskiner, kompaktorer/vältar, kompressorer, byggen, kranar, krossar, fällare/läggare, skogsbruk, gaffeltruckar, allmän industri, skördare, hydrauliska kraftstationer, bevattningsutrustning, lastare/skotare, materialhantering, gruvdrift, mobila jordschaktningsmaskiner, mobila sopmaskiner, beläggningsmaskiner, pumpar, lunnare, särskild jordbruksutrustning, spraysystem, kedjegrävare, gräsytor och landskapsutformning samt utrustning för underjordisk gruvdrift.
Effektklassning
Enheter:
US
Metriskt
Minimal effekt 52.0 bkW
Maximal effekt 97.0 bkW
Frekvens 2 200-2 400 varv/min
Utsläppsstandarder
Utsläpp Motsvarande U.S. EPA Tier 2 och EU steg II.
Allmän
Motorkonfiguration Rak 4-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 105 mm (4,13 tum)
Slaglängd 127 mm (5,0 tum)
Cylindervolym 4,4 l (269 tum³)
Insugningssystem Kompressionslös (NA), Turboladdad (T) eller turboladdad och efterkyld (TA)
Kompressionsförhållande 16.2:1
Förbränningssystem Direktinsprutning
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs
Smörjsystem (påfyllning) 11 l (11,6 qt)
Mått, motor (ungefärliga. Slutgiltiga mått beror på de valda alternativen)
Längd 663 mm (26,1 tum)
Bredd 470-620 mm (18,5-24,4 tum)
Höjd 775-810 mm (30,5-31,9 tum)
Vikt, netto, torr (motor i grundutförande utan tillval) 291-306 kg (640-674,6 lb)
Försäljningen sköts av Nordisk Logistik Partner på uppdrag av ägaren av objekten.

Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
LogistikPartner Sverige på telefon
+46 (0) 70-638 77 71 eller peter@logpar.com

English

Caterpillar engine 3054C
Year: 2010
Serial No: CRS62919
Have gone about 5 hours.
The engine is complete.

Overview
The Cat® 3054C Industrial Diesel Engine is offered in ratings ranging from 52-97 bkW (69.7-130 bhp) @ 2000-2400 rpm. These ratings meet U.S. EPA Tier 2 equivalent and EU Stage II equivalent emission standards and are available for other regulated and non-regulated areas. Industries and applications powered by 3054C engines include: Agriculture, Aerial Lifts, Aircraft Ground Support, Bore/Drill Rigs, Chippers/Grinders, Compactors/Rollers, Compressors, Construction, Cranes, Crushers, Feller Bunchers, Forestry, Forklifts, General Industrial, Harvesters, Hydraulic Power Units, Irrigation Equipment, Loaders/Forwarders, Material Handling, Mining, Mobile Earthmoving Equipment, Mobile Sweepers, Paving Equipment, Pumps, Skidders, Specialty Ag Equipment, Sprayers, Trenchers, Turf and Landscaping and Underground Mining Equipment.
Power Rating
Units:
US
Metric
Minimum Power 69.7 bhp
Maximum Power 130.0 bhp
Rated Speed 2200-2400 rpm
Emission Standards
Emissions U.S. EPA Tier 2 Equivalent, EU Stage II Equivalent
General
Engine Configuration Inline 4, 4-Stroke-Cycle Diesel
Bore 105 mm (4.13 in)
Stroke 127 mm (5.0 in)
Displacement 4.4 L (269 in³)
Aspiration Naturally Aspirated (NA), Turbocharged (T) or Turbocharged Aftercooled (TA)
Compression Ratio 16.2:1
Combustion System Direct Injection
Rotation (from flywheel end) Counterclockwise
Lube System (refill) 11 L (11.6 qt)
Engine Dimensions (Approximate. Final dimensions dependent on selected options)
Length 663 mm (26.1 in)
Width 470-620 mm (18.5-24.4 in)
Height 775-810 mm (30.5-31.9 in)
Weight, Net Dry (Basic Operating Engine Without Optional Attachments) 291-306 kg (640-674.6 lb)


The sales is handled by LogistikPartner Sverige on behalf of the owner of the objects.

All questions related to this auction or request for inspection can be directed to LogistikPartner Sverige on
phone +46 (0) 70-638 77 71 or peter@logpar.com

Important sales information

Seller Pon Equipment AB
Location Stockholm, Sweden

General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) is added.
  • All invoices have a 10 days payment term.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 30 days
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUST ID Date/time Bid
4420593 15.01.2017 23:57:52 12 500
Minimum start bid 12 500
*= Autobid