KONTO HOS RETRADERegistrér dig
Vælg Registrér dig og udfyld registreringsformularen for at oprette en konto.

BEMÆRK!
Du skal ha et gyldig CVR-nummer for at registrere dig.

Anvend din mailadresse som brugernavn. Dine oplysninger vil blive sendt til manuel verificering inden kontoen aktiveres. Du vil modtage en e-mail hvor vi beder dig bekræfte din mailadresse, og en ny e-mail, så snart din konto er aktiveret.

Log ind
Tast ind din mailadresse og det password du valgte, da du registrerede dig.

"Min Konto"
Under "Min Konto" ser du din profil/personalia, dine ordre og ordrestatus, samt auktionsovervåger og auktionsvarsler. Du kan også ændre password.

Du kan deltage i auktioner fra sælgere i alle lande med samme konto.

OM RETRADE

Retrade er en online auktion for nyere og brugt udstyr, maskiner, køretøjer og andet overskudsmateriel:

• Anvendes af de største private og offentlige selskaber i Norden for salg
• Er anerkendt af købere fra hele verdenHvorfor er Retrade sikkert og lønsomt - For både køber og sælger?

Fordi Retrade har professionel kundeservice og specialkompetencer:

• International kundeservice - Vores erfarne stab er tilgængelig for både køber og sælger på flere sprog
• Offentligt godkendt system - Det sikreste og mest stabile auktionssystem i markedet
• Kompetencer indenfor maskinøkonomi, jura, skat og afgifter
• Sikkerhed – Al afregning håndteres via egen afregningskonto


Fordi Retrade har en unikk erfaring og historik:

- Flere end 100.000 afsluttede auktioner, solgt til mere end 100 land verden rundt - Flere end 85.000 købere er godkendt til at handle


Fordi Retrade er Dansk, Nordisk og international:

• Har lokalkendskab i Danmark, Finland, Norge og,Sverige - tilpasset lokale vilkår, love og regler
• Har med nordisk tilstedeværelse en unik markedsforståelse
• Har med sin internationale profil købere fra hele verden


Fordi Retrade er en del af Asset Front:

• Markedets ledende Asset Management System
• Komplet materielkontrol med tillægstjenester
• Giver sælger 100% kontrol over salgsprocessen


Historik

Retrade baserer sig på forprojekter fra 1997 frem til opstarten i slutningen af 2006. Projektgruppen bestod indledningsvis af personer fra nogle af de største selskaber indenfor byggeri, anlæg, industri og offentlig virksomhed, bl.a. Mesta, Cramo og Forsvaret i Norge. Sidenhen og gennem etablering i det øvrige Norden er der gennemført over 100.000 auktioner.

Alle rettigheder til de løsninger som Retrade er en del af tilhører Integrated Cooperative Solutions A/S. Under denne paraply er Retrade også en del af Asset Front, markedets ledende Asset Management System.

BUDGIVNING, AUTOBUD OG RESERVATIONSPRISBudgivning
Sørg for at du er logget ind. Du vil nu se auktionens tilbageværende tid, produktets reservationspris, budøgning og gældende bud. I alle auktioner rangeres budene efter størrelse på budbeløbet og tidspunkt for lagt bud.

Reservationspris
Alle auktioner har en reservationspris. Hvis højeste bud er det samme som, eller højere end reservationsprisen, sælges produktet. Hvis buddet er under reservationspris, har sælger 24 timer til at meddele budgiver dersom buddet accepteres.

Alle auktioner har en defineret budøgning. Alle bud er juridisk bindende. Bud under reservationspris er bindende for budgiver t.o.m 24 timer efter auktionens afslutning. Budgiver får besked inden 24 timer hvis buddet accepteres.

Læg bud
Når du har trykket "Læg bud", kommer du til en bekræftelsesside, her bekræfter du dit bud og evt. autobud/maksbud. Dit bud markeres med fed stil i budhistoriken når du er logget ind.

Autobud
Læg den sum du maksimalt vil byde i autobud-feltet og tryk Læg Bud.
Autobudfunktionen registrerer det højeste beløb du ønsker at give for produktet, og højner automatisk med mindste tilladte beløb hver gang nogen byder over dit gældende bud. Dette fortsætter indtil dit max-bud er nået. Du vil modtage en mail når nogen byder over dit max-bud. Om flere budgivere har samme sum i max-bud, vinder tidligst lagte bud.

Autobud markeres med en stjerne (*).

Hvis du ønsker at ændre dit autobud/lægge et autobud i en auktion hvor du er budleder, skal autobuddet være mindst budøgningen højere end dit gældende bud.

Budgivning i de siste minutterne
Dersom et bud er modtaget i løbet av de siste fem minutterne av en auktion, forlænges auktionen automatisk med fem nye minutter, fra det tidspunkt når buddet blev modtaget.

Overbudt
Hvis nogen giver et højere bud end dit, bliver du informeret om dette via e-mail. Dette gælder ikke for bud under reservationspris.

Hvis du reagerer på at nogen umiddelbart byder over dig, har vedkommende antageligt lagt et autobud ind (markeret med stjerne), som medfører at dit bud bliver overbudt øjeblikkeligt (Se punkt om autobud). Inde på den detaljerede visning af et produkt finder du fuld budhistorik. Alle bud er identificeret med budgiverens kundenummer.

Samme bud
Hvis du byder imod et autobud, vil 2 lige bud kunne forekomme (dit bud tilsvarer maxbuddet for den bydende med autobud). I tilfælde af identiske bud, vil det ældste buddet i tid (bud placeret først), være budleder i en løbende auktion eller budvinder i en færdig auktion.

BETALING, OMKOSTNINGER OG MOMS

Betaling
Er du budvinder ved auktionsslut og reservationsprisen er opnået, har du vundet budrunden. Du vil få e-mail fra os som bekræfter dette samme dag. Hvis sælger accepterer et bud under reservationspris, vil dette blive bekræftet i løbet af 24 timer.

Betalingsbetingelserne bliver sendet til din e-mail og din faktura vil være tilgængelig på din Retrade konto. (Check også skraldepost/spam hvis du ikke kan finde den i din indboks.)

Alle køb via Retrade betales pr. faktura.


Omkostninger
Betalingsomkostninger (+ moms) tillægges hver ordre.
Retrades kommission er inkluderet i vinderbuddet
På nogle auktioner tilkommer der håndteringsomkostninger, disse er angivet på auktionen og vises på budbekræftelsessiden inden du bekræfter dit bud.
Kommissionen, eventuelle omkostninger og moms på disse, specificeres på faktura.
For sen/udeblevet betaling
Hvis betalingsfristen på fem dage ikke overholdes, annulleres ordren. Budgivers konto lukkes og ny faktura på normaltabserstatning på 10% af vinderbuddet- (min DKK 1.500,- /EUR 150,-) max DKK 15.000,- / EUR 1500,-) sendes til budgiver.

MOMS
Alle summer præsenteres eksklusiv evt moms.
Moms tilkommer på alle objekter der køber er registreret i samme land som sælger.


Finansiering
Når et køb skal finansieres af et finansieringsselskab eller en bank, beder vi dig om at have finansieringen klar, inden auktionen afslutter. Forsikre dig venligst om at finansieringen/lånerammen er stor nok til at dække købesummen. Så snart du har fået bekræftet at du er budvinder, tager du kontakt til Retrade, med kontaktinformation til finansieringsselskabet,

Eksport af objekter købt i Norge
Moms på 25% tilkommer på alle objekter der sælger er norsk, med undtagelse af køretøjer registreret i Norge, disse sælges uden moms i Norge. Ved eksport af objekt fra en norsk sælger, skal moms indbetales, men vil kunne tilbagebetales fra sælger hvis tilstrækkelig dokumentation på eksport foreligger. Denne ordning gælder kun firmaer med gyldig VAT-nummer registreret udenfor Norge.

OBS! For refusion af moms på køb fra Equinor, skal køber selv søge de norske myndigheder. Se Export (engelsk).

AFHENTNING AF BETALT OBJEKT

Objektet afhentes på lokation opgivet i auktionsannoncen.
Kontaktinformation til sælger vil blive tilsendt på e-mail så snart betaling er registreret. Sælger skal ikke kontaktes inden dette. Køber og sælger aftaler direkte alle detaljer vedrørende udleveringen.

Afhentning og fragt af betalte objekter arrangeres og betales af køber. Køber skal selv tage kontakt til et ønsket transportfirma. Venligst vær opmærksom på at dimensioner er omtrentlige og der kan være afvigelser. Sørg for, at transportkøretøjet er dimensioneret for objektet der skal afhentes.

OBS: Udlevering sker kun ved fremvisning af udleveringsbekræftelsen. Sørg derfor for at et evt. transportfirma får en kopi af denne. Ved køb af køretøj/ objekt som skal omregistreres, skal processen aftales med sælger inden afhentning.

Objektet godkendes ved afhentning. Ved en evt klage skal objektet ikke fjernes fra sælgers lokation.

Frist for afhentning er 21 dage
Er objektet ikke afhentet inden 30 dage efter auktionsafslutning, anses aftalen for hævet og sælger er fri til at sælge objektet på ny eller disponere over det på anden måde. Undtag: 1) Sælger og køber har avtalt andre vilkår for afhentning af objektet. 2) Sælger har ikke været tilgængelig eller svaret på købers henvendelser, og Retrade er varslet om dette inden udgangen av 30 dager.
Se vilkår for detaljer.

VILKÅR OG AUKTIONSREGLER

Læs nøje vore Auktionsregler og Vilkår, idet disse danner grundlag for køb via Retrade. Ved at deltage i en auktion, betyr det samtidig at du har accepteret og godkendt gældende vilkår.

Du kan handle i flere nordiske land, vi beder dig derfor læse nøje de specielle vilkår for Norge og Sverige under.

Almene vilkår:

1. Registrering
For at kunne handle via Retrade skal du være registreret. Dette er for at opnå højest mulige sikkerhed omkring betaling og afhentning. Registreringen er gratis og uden forpligtelser for dig. Oplysningerne lagres på en sikker måde og er ikke tilgængelige for uvedkommende. Så snart du har læst betingelserne, accepteret dem og registreret dig, vil du kunne lægge bud på produkter til salg via Retrade. Du bestemmer selv brugernavn og password når du registrerer dig.

2. Beskyttelse af personlige oplysninger
Ved at acceptere Retrades vilkår, du har givet tilladelse til at lade Retrade bruge dine / virksomhedens oplysninger som beskrevet i vores Privatlivspolitik.

3. Indgivelse af bud
Det er kun myndige personer som er fyldt 18 år som kan handle via Retrade. Indgivne bud er bindende. Falsk budgivning eller ordreindlæggelse, forsøg på svindel, dokumentforfalskning og anden kriminel aktivitet vil blive retsligt forfulgt.

4. Auktionsregler

a) Bindende bud
Alle bud er juridisk bindende for budgiver.

Bud lavere end reservationspris
Alle bud er juridisk bindende. Dette gælder t.o.m 24 timer efter auktionens sluttid (klokkeslæt). Budgiveren får besked inden 24 timer såfremt buddet er accepteret. Hvis sælger vælger at acceptere højeste bud anses en aftale mellem køber og sælger som indgået. Yderligere, vil du samme dag modtage betalingsbetingelserne på din e-mail og din faktura vil være tilgængelig på din Retrade konto.

b) Afvise bud

Sælger har ret til at afvise ethvert vindende bud.

c) Lukning af auktioner
Retrade forbeholder sig retten til midlertidigt at lukke for salg på givne tidspunkter.

d) Udelukkelse af useriøse brugere
Retrade forbeholder sig retten til at udelukke useriøse brugere, slette auktioner og slette bud.

e) Betaling
Produkter købt hos Retrade betales med faktura.

Når en auktion er afsluttet og dit vinderbud registreret, vil du modtage en bekræftelse fra Retrade pr. e-mail. Du vil samme dag modtage betalingsbetingelserne på din e-mail og din faktura vil være tilgængelig på din Retrade konto. Såfremt du ikke betaler indenfor den angivne betalingsfrist på 5 dage, da anses dette som mislighold af aftalen i henhold til Retrades vilkår, og handlen vil blive hævet uden varsel. Denne hævning af handlen medfører dog stadig at du er pligtig at betale 10% kommision for at dække de omkostninger der foreligger ved en normal handel, dog minimum 1500 kr og maksimum 15 000 kr. Alle produkter købt via Retrade skal være betalt før afhentning. Når din betaling er registreret, vil Retrade sende dig en udleveringsbekræftelse.f) Fragt og afhentning
Køber skal betale alle udgifter i forbindelse med fragt og afhentning. Dette gælder også i tilfælde af annullering af købet. Så snart Retrade har registreret køberens betaling, vil køberen få information om hvor objektet kan hentes og hvem han i den anledning skal kontakte. Køber er straks forpligtet til at kontakte sælger for at aftale tid og sted for afhentning af objektet.

Køber opfordres til at forsikre objektet straks han modtager besked om hvor det befinder sig. Objektet står imidlertid for sælgers regning og risiko indtil den dag hvor køber og sælger er enedes om at objektet skal afhentes. Såfremt køber og sælger ikke indgår aftale om afhentning, overgår ansvaret for objektet til køber på 21 dagen efter auktionsslutdatoen.

Frist for afhentning er 21 dage. Derefter kan sælger kræve at få dækket meromkostninger som følge af for sen afhentning. Såfremt objektet ikke er afhentet indenfor 30 dage, anses dette for mislighold af aftalen. Objekter med vinderbud over DKK 20.000,- ekskl. moms, vil uden varsel blive lagt ud på ny auktion. Salgssummen ved en sådan ny auktion skal først dække sælgers og Retrades omkostninger, herunder, men ikke begrænset til, lagring, håndtering, administration og lignende. Overskydende beløb tilbageføres til oprindelig køber.

Ved undladelse af at afhente eller aftale om afhentning af objekter med vinderbud under DKK 20.000,- ekskl. moms inden den fastsatte frist (30 dage), er sælger berettiget til at disponere over objektet som det passer ham, herunder, men ikke begrænset til, at skrotte det eller lægge det ud på ny auktion. Køber som undlader at afhente objektet har ingen krav overfor hverken sælger eller Retrade, herunder ingen krav på andel af eventuel ny købesum ved gensalg.

Venligst vær opmærksom på at dimensioner er omtrentlige og der kan være afvigelser. Sørg for, at transportkøretøjet er dimensioneret for objektet der skal afhentes.

g) Omkostninger
Retrades kommission er inkluderet i budsummen. På nogle auktioner tilkommer håndteringsomkostninger. Disse er angivne på auktionen og på budbekræftelsessiden. Betalingsomkostninger på DKK 250,- / 25 EUR ekskl. moms tillægges hver faktura.

h) MOMS
Alle budpriser er ekskl. moms. Denne tillægges der køber og sælger er registerede i samme land. Firna med gyldig momsnummer, registrerede i et andet land end sælger, faktureres uden lokal moms. Export skal dokumenteres.

i) Budsamarbejde
Det er ikke tilladt med samarbejde som begrænset konkurrence. Konstateret misbrug medfører bortvisning fra siten.

j) Startpris
Alle auktioner har en startpris. Alle bud der gives skal være højere end startprisen.

k) Auktionsstart / -slut
Alle auktioner har et starttidspunkt og sluttidspunkt. Budgivning tillades kun i dette tidsrum. Såfremt et bud modtages indenfor de sidste 5 minutter af en given auktion, da forlænges denne automatisk med yderligere 5 minutter fra det tidspunkt buddet blev modtaget. Det er sælger som bestemmer auktionens start- og sluttidspunkt.

l) Budøgning
Alle auktioner har en defineret budøgning. Størrelsen af afgivet bud skal altid minimum være budøgelsen over det bud man byder over. Det er sælger som bestemmer budøgelsen.

5. Retrades rolle
Retrade optræder som formidler mellem sælger og køber. Vi har ingen juridisk ret til, eller mulighed for, at tage stilling til, eller parti for, hverken sælger eller købers rolle i en evt. tvist. Vi er dog behjælpelige med, i det omfang det er os muligt, at formidle kontakt mellem sælger og køber.

Retrade kan ikke blive holdt ansvarlig for opføringen af eller produkterne som tilbydes til salg eller levering af sælgeren. Retrade har ikke kontrol over eller ansvar for kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af produkter som er genstand for sådanne aktioner. Sælger er derimod forpligtet til at levere et produkt i den stand der er beskrevet i auktionen. Retrade er ikke selv part i nogen af auktionerne og tilbyder kun de tekniske muligheder og en markedsplads, hvor disse auktioner kan blive gennemført.

Retrade forbeholder sig retten til at lukke auktioner, før de er afsluttet, til at forlænge auktioner, til at slette eller tilbagekalde beskrivelser, hvor vi har overbevisende juridiske eller tekniske grunde til det (inklusivt tekniske problemer oplevet af Retrade, en sælger eller på internettet. I det omfang det er praktisk muligt, vil vi give en rimelig forhåndsadvarsel angående tiltag som nævnt ovenfor som agtes gennemført af Retrade. Der kan også forekomme tilfælde hvor net tjenesten bliver utilgængelig enten på planlagt eller ikke planlagt grundlag. Du tilkendegiver, at Retrade ikke er aftaleretligt (eller på nogen anden måde) forpligtet eller behøver at tilbyde eller gøre tilgængeligt for dig nogle af aktionerne eller nogen anden net tjeneste.

Et hvert medlem erkender at vi har ret til at aflyse enhver auktion som forekommer os – baseret på information fra tredje personer eller andre medlemmer – at medføre mislighold af denne aftale. I sådanne tilfælde vil vi informere både sælgeren og under tiden en eller flere budgivende medlemmer om aflysningen af auktionen.

Retrade forholder sig retten til at suspendere eller lukke kontoen og til at suspendere eller afslutte enhver auktion tilknyttet en sådan konto til et medlem som misligholder eller som for os synes at vedvarer eller væsentlig misligholde denne aftale herunder inkluderet afgivelse af falsk registreringsinformation eller anden misbrug af markedspladsen Retrade. En person som får sin konto suspenderet eller afsluttet af Retrade kan ikke på ny registrere sig til brug af markedspladsen Retrade uden vores forhåndssamtykke. Ved misbrug forbeholder Retrade sig retten til at opbevare data tilknyttet den lukkede/suspenderede konto til intern brug. Retrade gør opmærksom på at forsøg på ulovlig aktivitet og misbrug af vore tjenester på www.retrade.dk vil kunne blive anmeldt til politiet ved strafbare forhold til retslig opfølgning.

6. Ansvar
I den udstrækning det tillades af dansk lov frafalder du ethvert krav mod Retrade, dets repræsentanter og ansatte som måtte opstå i forbindelse med eller i sammenhæng med enhver auktion inkluderet (men ikke begrænset til) ethvert krav eller forlangende i forbindelse med beskrivelsen af salgsgenstanden, bud, ikke gennemførte eller gennemførte transaktioner eller produkter gennem eller i forbindelse med enhver auktion.

Retrade er ikke ansvarlig for manglende gennemførsel af forpligtelser efter denne aftale, dersom dette skyldes forhold som ligger udenfor Retrades kontrol.

Vi er ikke ansvarlige overfor dig eller overfor nogen tredje part for indirekte – eller andre følgeskader eller tab, eller for tab af data, profit, indtægter, udbytte eller omsætning, uafhængig af hvordan skaden eller tabet er opstået (hvad enten skaden eller tabet skyldes uagtsomhed eller brud på denne aftale eller som sket på anden måde)

Du accepterer at holde Retrade ikke-ansvarlig for ethvert krav eller udgift som måtte opstå som en følge af brud på denne aftale af dig eller gennem din Retrade-konto.

a) Reklamation
Produktet sælges "som beset", med basis i den tekniske information og beskrivelser i øvrigt som fremgår ved den enkelte auktion. Køber har undersøgelsespligt. Produktet godkendes ved afhentning.

Såfremt der opstår en situation hvorunder køber har et legitimt krav jævnfør gældende lovgivning, så er det op til sælger at komme overens med køber om løsning af tvisten. Produktet skal ikke forlate sælgers lokation. Såfremt der findes uoverensstemmelse i produktets tilstand mellem det faktiske og det beskrevne, da er køber berettiget til at hæve handlen. Sælgeren kan da vælge at acceptere eller at komme overens med køber om prisafslag. Ved sælgers eventuelle leveringsumulighed, uanset grunden hertil, fraskriver køber sig retten til at foretage dækningskøb. Køber har alene krav på tilbagebetaling af det fulde auktionsbud.Evt. ophævelse af handlen eller prisafslag er direkte mellem sælger og køber og således Retrade uvedkommende.

7. Love og regler
Alle juridiske forhold mellem involverede parter og Retrade skal behandles i forhold til dansk lov.

8. Andet
I det tilfælde at nogen bestemmelse i indeværende aftale skulle vise sig at være ugyldig eller ugennemførlig grundet retslig kendelse eller dom resterende bestemmelser i aftalen fortsat anset som gyldige og håndhæves.

SPECIELLE VILKÅR FOR HANDEL I:

DANMARK: Kun registrerede firmaer med gyldig CVR/VAT-nummer kan lægge bud på objekter fra sælgere registreret i Danmark.

Gældende fra 01.01.2015 kræver Skat dokumentation for eksport fra Danmark og til købers hjemland. Denne dokumentation kan kun tilvejebringes ved at anvende en uafhængig fragtagent i forbindelse med afhentningen af det købte. Denne fragtagent skal give sælger kopi af fragtbrev ved afhentning.

NORGE: Norsk moms skal betales på alle køb, med undtagelse av registrerede køretøjer. Moms kan tilbagebetales af sælger såfremt tilstrækkelig dokumentation på eksport foreligger. Dette gælder ikke køb fra Statoil og Det Norske Forsvar, der skal køber selv søge om tilbagebetaling fra de norske myndigheter.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

1. Hvordan bliver jeg registreret som køber hos Retrade?
Du trykker på Registrér dig i menuen øverst til højre på siden, og fylder ud formularet. Gyldig CVR-nummer er påkrevet. Køber er ansvarlig for at der oplyses korrekt CVR / momsnummer og at evt. ændringer meddeles Retrade. Husk at læse nøje om betingelserne for at handle via Retrade.

2. Jeg får fejlmeldinger undervejs i registreringen?
Normalt giver fejlmeldinger information om at der er manglende kontaktinformation i registreringen.
Hvis du fortsat får samme fejlmelding, da anbefaler vi at du åbner et nyt vindue i din browser / åbner en ny internetside og forsøger igen. Telefonnummer og virksomheds-/CVR-nummer skrives uden mellemrum eller bindestreger. Dit password bør være på minimum 6 tegn.

3. Jeg har registret mig, men kan ikke logge ind?
Du skal have modtaget en e-mail der beder dig bekræfte at e-mailadressen er din, ved at klikke på linken i mailen. Alle nye registreringer skal godkendes af Retrade. Du vil derfor modtage en ny e-mail så snart din konto er aktiveret. Dette sker senest næste hverdag efter din registrering. Dog vil alle nye konti som oprettes på hverdage inden kl. 14, blive godkendt samme dag og have mulighed for at deltage i auktionerne.

NB! Såfremt du ikke kan se at mails er modtaget, se venligst i din mappe for "uønsket e-post". Dette gælder særlig for dem der vælger at benytte en hotmail/live-mailadresse

Såfremt du ved, at din konto er åben, men får melding om forkert password, forsøg at slette historiken i din browser inden du forsøger igen. Dette gælder specielt om du forsøger fra en mobiltelefon.

4. Jeg får melding om at min konto er blokeret?
Såfremt du for nyligt har registreret en konto, skal den godkendes før aktivering (se spørgsmål 2). Vi beder dig dog også se efter om du har modtaget en e-mail fra Retrade angående aktivering af kontoen. Såfremt du har registreret dig for længere tid siden, da vil en blokering af kontoen normalt skyldes tidligere brud på regler og vilkår, eller at vi har forkert kontaktinformation til dig. Send gerne en e-mail til support@retrade.eu for mere information om dette.

5. Mer produktinformation, hvor finder jeg det?
For hvert produkt finder du detaljeret information. Du kan også læse Teknisk Vurdering og dokumenter såfremt det er indlagt som relevant for produktet. Dersom du har flere konkrete spørgsmål om et objekt, kan spørgsmål sendes på e-mail til sælger eller representant for denne, der dette er angivet, eller support@retrade.eu.

6. Jeg kan se at et objekt jeg har set på tidligere, kommer ud på ny auktion?
I nogle tilfælde vil du opleve at et objekt du har set på Retrade tidligere, kommer ud på ny auktion. Dette kan skyldes at objektet ikke blev solgt på første auktion eller at køberen ikke har overholdt vilkårene for handel på Retrade. Retrade har 5 dages betalingsfrist for fakturaer. Såfremt dette ikke overholdes annulleres ordren og objektet lægges ud på ny auktion. Den oprindelige budvinder udelukkes fra fremtidige auktioner på Retrade og faktureres de oprindelige salgsomkostninger uanset.

7. Hvorhen og hvordan afhentes produktet jeg har købt?
Afhentning af produktet er et anliggende mellem køber og sælger. Køber står for alle omkostninger i forbindelse med afhentning og fragt, medmindre andet på forhånd er aftalt med sælger. Når faktura er registreret betalt i vore systemer, sender vi bekræftelse med kontaktinformation om sælger til købers e-mail adresse. Produktets lokation oplyses i produktbeskrivelsen.

8. Kan jeg fortryde køb på auktion via Retrade?
Der gælder ingen fortrydelsesret ved køb af brugte produkter via Retrade. Ethvert bud er juridisk bindende. Læs regler om køb i infocentret.

9. Jeg kommer for at afhente og finder et produkt der ikke svarer til den givne beskrivelse. Hvordan forholder jeg mig?
Ved ønske om reklamation skal produktet ikke flyttes fra lokationen. Kontakt kundeservice hos Retrade på mail support@retrade.eu. Du vil modtage et klageskema som du skal udfylde og returnere til Retrade pr e-mail. Retrade videreformidler klagen til sælger. Du vil blive kontaktet for bedst mulige løsning. Retrade tager ikke part i evt. tvist mellem køber og sælger og evt. krav i den forbindelse kan ikke rettes til Retrade. Vi er dog gerne behjælpelige med løsning af sagen. Læs om Reklamation vilkår for køb.

10. Hvordan udregner jeg den totale sum på fakturaen?
Summen på fakturaen vil være dit bud + evt håndteringsomkostninger + betalingsomkostninger kr 250 + evt moms. Se spørgsmål 11 angående moms.

11. Tilkommer der altid moms på budsummen?
Ja, medmindre andet er angivet i auktionen tilkommer moms på alle objekter og omkostninger. Købere registreret i andet land end sælger vil faktureres uden moms, og skal dokumentere export.

12. Hvad med omkostningerne?
Retrades kommission er inkluderet i dit bud. På fakturaen vil du kunne se denne som en del af totalsummen, med MOMS udspecificeret. På de fleste auktioner tilkommer håndteringsomkostninger, disse er tydelig angivet på auktionen og specificeret på budbekræftelsessiden samt på faktura. Betalingsomkostninger tilkommer på hver faktura.

13. Hvordan betaler jeg for et produkt købt hos Retrade?
Når byderunden er vundet, får du betalingsbetingelserne sendt til din e-mail. Din faktura er herefter tilgængelig på din Retrade konto. Betalingsfristen er 5 dage fra fakturadato. Når din betaling er registreret, sendes en ny e-mail hvori det fremgår hvem du skal kontakte hos sælger med henblik på at aftale afhentning af din vundne vare. Såfremt du ikke betaler indenfor den angivne betalingsfrist, da anses dette som mislighold af aftalen i henhold til Retrades vilkår, og handlen vil blive hævet uden varsel. Denne hævning af handlen medfører dog stadig at du er pligtig at betale 10% af budummern for at dække de omkostninger der foreligger ved en normal handel, dog minimum 1500 kr / 150 euro og maksimum 15 000 kr / 1500 euro.

14. Objektet jeg har købt skal finansieres af en bank eller et leasingselskab?
Sørg for at have finansieringen klar når auktionen afsluttes og send en e-mail til support@retrade.eu med besked om hvilken ordre det gælder, kontaktinformation til leasingselskabet, samt fuldstændig fakturaadresse såfremt fakturaen skal stiles til leasingselskabet.

15. Jeg har glemt mit password?
Klik på MIN KONTO, fyld ind din e-mail adresse og klik derefter på "Send Password". Du får da automatisk dit password i din mailboks efter kort tid.

16. Hvordan kan jeg ændre min adresse, telefonnummer eller e-mail?
Ændringer opdateres under "Min Konto" når du er logget ind og bekræftes med password. CVR-nummer må ændres af kundeservice, tag derfor kontakt dersom du har behov for at opdatere dette.

17. Jeg ønsker ikke information på e-mail. Hvordan slipper jeg for dette?
Gå ind under "Min konto", og fjern markeringen i feltet "Jeg vil gerne modtage information pr. e-mail", og bekræft med password. Herefter modtager du ikke længere information fra Retrade. Denne indstilling kan du altid ændre tilbage igen hvis du måtte ønske det.

18. Hvem bestemmer reservationsprisen?
Det er sælger som i hvert enkelt tilfælde bestemmer reservationspris, dato for auktionstart og aktionsslut.

19. Hvem udfylder Teknisk Vurdering?
Det er sælger selv, eller dennes representant, ofte en konsulent, som udfører Teknisk Vurdering. Rapporteringen er opbygget således at produktet vurderes og inspiceres objektivt og udfra konkret teknisk tilstand. Der er ikke mulighed for anprisninger eller skønsmæssige vurderinger i dette system. Der kan evt. ligge yderligere interessant information i tekstfeltet under produktet.

20. Hvem er ansvarlig for informationen om et produkt?
Det er sælger eller dennes representant, oftest en konsulent, som lægger informationen og udfylder Teknisk Vurdering, hvorfor det også er sælger der har ansvaret for at produktet opfylder oplysningerne der gives.

21. Mit bud bliver omgående slået af et bud dateret før mit?
Budgiveren har brugt autobud-funktionen. Denne følger det samme regelsæt for budgivning som almindelige bud. Autobud-funktionen tidstemples med datoen hvor budgiver lagde det ind. Autobud-funktionen øger buddet med den givne budøjning hvergang autobud-giveren bliver overbudt, indtil grænsen for hvilket bud han accepterer at give er passeret. Såfremt denne ikke passeres, da har autobud-giveren vundet auktionen. Alle budgivere kan anvende autobud-funktionen. For at listen over bud ikke skal bli uoverskuelig lang er det altid kun det seneste autobud som fremgår af listen.

22. Kan man ændre sit autobud?
Inden dit maxbud er opnået, kan du ændre buddet til en lavere eller højere sum. Læg ind nyt bud i autobudfeltet og bekræft dette. Nyt bud / maksbud skal væra minimum et budsteg højere end gjældende bud.

23. Kan jeg få lavet min faktura om?
Hvis du har købt et produkt, men skal have lavet fakturaen om koster det et gebyr på 500,- + moms. Dette forudsætter at firmaet vi skal overfakturere til har en konto på Retrade. For at dette kan ske, skal du skrive en mail ind til support@retrade.eu og skrive kundenummeret der skal omfaktureres til.

SÆLG DIT MATERIEL PÅ RETRADE


Er du allerede registeret som sælger, log dig ind her: www.assetfront.com

DANMARK:
For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade er du velkommen til at kontakte en av vores konsulenter.

Se fuld oversigt på: www.logpar.com

Koordinator DK
Søren Mark
Telefon: +45 42963410
Mail: soren@logpar.com

Konsulent Nordjylland Nord:
Frederik Kjærsgaard Larsen
Telefon +45 29298804
Mail: frederik@logpar.com

Konsulent Nordjylland Syd
Daniel Moselund Larsen
Telefon +45 28 77 11 24
Mail: daniell@logpar.com

Konsulent Midtjylland:
Tobias Thordal
+45 81 74 32 74
Mail: tobiast@logpar.com

Konsulent Vestjylland:
Per Kragelund
Telefon: +45 50501233
Mail: per@Logpar.com

Konsulent Sønderjylland:
Dennis R. Christensen
Telefon:+45 51803660
Mail: dennis@logpar.com

Konsulent Fyn og øerne:
Finn Banke
+45 28191454
Mail: Finn@logpar.com

Konsulent Nordvestsjælland:
Tom Jensen
Telefon: +45 26164049
Mail: tom@Logpar.com

Konsulent Nordsjælland:
Jan Jensen
+45 21 34 20 55
Mail: jan@Logpar.com

Konsulent KBH, Amager og KBH omegn:
Filip Johansen
Telefon +45 93 92 33 05
Mail: filip@Logpar.com

Konsulent Sydsjælland og øerne:
Ove Christiansen
Telefon: +45 20306776
Mail: ove@Logpar.comØnsker du at høre mer om vores integrerede løsning- og informationsplatform Assetfront, kontakt:

Johnny Jørgensen:
Country Manager Danmark
Telefon +45 20441655
jj@icspartner.com

Du er også velkommen til at kontakte vores mangeårige konsulent og senior:

Niels Niebuhr
nn@icspartner.com
Telefon +45 31320974

Skandinavisk support for salg på Retrade og AssetFront:
support@assetfront.com
Telefon: +4721421011NORGE:
Retrade / Assetfront
Vegard Henaug: +47 90 89 88 26
vh@icspartner.com

Retrade / Logistikk og service:
Martin Steen: + 47 932 80 399
martin@logpar.com

SVERIGE:
Retrade / Assetfront
Retrade / Logistik Partner Sverige - Logistik och service:
Peter Hopstadius - +46 (0) 70 638 77 71
peter@logpar.com

FINLAND:
Retrade/Assetfront:
Markus Niemelä: +358 50 51 44 116
mn@icspartner.com

INTERNATIONAL:
AssetFront / Retrade
Geir Bjerkemo: +47 91627415
gb@icspartner.com

PRIVATLIVSPOLITIK

Når du tilmelder dig Retrade, accepterer du, at vi kan behandle personlige oplysninger om dig og bekræfter samtidig, at du har læst, forstået og accepteret indholdet af denne erklæring.

Vores privatlivspolitik beskriver, hvilke personlige oplysninger vi indsamler, når du besøger vores hjemmeside og benytter vores tjenester og hvordan vi behandler dem.

Retrade er ansvarlig for behandling af de personoplysninger, der gives ved besøg på vores hjemmeside eller brug af vores tjenester og kontakt med vores kundeservice.

Hvilke data gemmer vi

Den eneste personlige information, der indsamles, er kontaktinformation for dit kundeforhold: fornavn, efternavn, telefonnummer og e-mailadresse.

Oplysninger gemt i forbindelse med udførelse af auktioner og købstransaktioner er gemt på servere, der ejes og drives af Vendo A/S. Vendo A/S er underlagt en særskilt aftale som databehandler for Retrade. En aftale, der sikrer, at personlige oplysninger ikke bruges uberettiget eller kommer uberettigede i hænde. Oplysninger, der er ukorrekte eller utilstrækkelige og nødvendige for at gennemføre købstransaktioner, kan opdateres med oplysninger fra tredjepartsregistre.

Af sikkerhedsmæssige årsager gemmes den IP-adresse, der bruges ved brug af vores tjenester.

Når du besøger vores hjemmeside gemmer vi automatisk information om, hvilken teknologi du bruger, om du er på en bærbar computer, tablet eller mobil, hvilke sider du besøger, og hvad du klikker på, samt din geografiske placering og andre brugeroplysninger, der indgår i vores analysetjenester. Disse data vil ikke være knyttet til andre oplysninger, vi indsamler om dig, og er anonyme.

Vi bruger også cookies på vores hjemmesider til markedsføringsformål, for at vores besøgsstatistikker kan være pålidelige og for at forbedre brugeroplevelsen på vores sider. For information om cookies og hvordan disse bruges, se venligst her.

Markedsføring

Retrade kan sende dig nyhedsbreve og andre oplysninger via e-mail. Du kan vælge at takke nej til dette. I enhver e-mail, der sendes til dig i forbindelse med markedsføring, kan du vælge at afmelde dig. Der har du også mulighed til at se og opdatere de oplysninger der er gemt om dig.

Retrade anvender tredjepartsløsninger til e-mail, marketing og kundeservice, f.eks. Mailchimp, Facebook og Freshdesk. Tjenesteudbyderen kan findes uden for EU. Ved at bruge Retrade accepterer du, at Retrade kan overføre lagrede data til andre systemer og underleverandører, der anvendes af Retrade, og at Retrade kan bruge tredjepartsleverandører til at indsamle data fra andre systemer, hvor brugerne er enige om dette.

Behandling av personoplysninger

Personlige oplysninger indsamles for, at Retrade skal kunne udføre de opgaver og tjenester, som vi skal udføre i overensstemmelse med lov, regulering og / eller aftale. Behandling af personoplysninger sker inden for rammerne af gældende lovgivning og forskrifter.

Personoplysningerne kan udleveres til tredjepart, som Retrade samarbejder med, indenfor som udenfor EØS- og EU-området, for at vi skal kunne udføre de opgaver og tjenester, som vi skal udføre i overensstemmelse med lov, forskrifter og/eller aftale, og i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Hvis der er en lovpligtig oplysningsforpligtelse for en offentlige myndighed, vil registrerede personoplysninger blive afleveret i overensstemmelse med de offentlige myndigheders krav.

Indsigt og korrigering

Du har til enhver tid krav på indsigt i de oplysninger der er registreret. Du kan til enhver tid se, og redigere, dine personoplysninger i vores tjenester.

Du kan kontakte kundeservice på support@retrade.eu.

Opbevaring og sletning

Retrade lagrer personoplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gældende lovgivning. Når du sletter, eller ønsker at afmelde dig fra vores tjenester vil nogle personoplysninger, i hovedsag kontaktoplysninger, bud- og fakturahistorik, og kopi af korrespondance, forblive i vores register i den udstrækning det er nødvendig for at beskytte juridiske rettigheder eller lovgivningsmæssige krav til dokumentation.

Konfidensialitét og sikkerhed

Vi benytter en kombination av fysisk, elektronisk og proceduremæssig sikring for at beskytte personoplysninger. Oplysninger på din konto er beskyttet af dit password. Dit password vil ikke være synlig for Retrade da dette er krypteret i vore systemer.

Fordi ingen dataoverføringer over Internettet er 100 % sikre, kan vi ikke garantere eller indestå for sikkerheden til nogen form for oplysninger du sender til os.

Hvis Retrade bliver opmærksom på et brud i et af sikkerhedssystemerne, vil vi underrette dig skriftlig per e-mail, så du kan foretage nødvendige beskyttende tiltag. Ved at benytte vores tjenester eller give os personoplysninger, accepterer du, at Retrade kan tage kontakt med dig elektronisk vedrørende sikkerheds- og persondatabeskyttelse og administrative problemer knyttet til dit brug af tjenesten.

Retrade er desforuden forpligtet til, at varsle sikkerhedsbrud til datatilsynet senest 72 timer efter, at vi har fået kendskab til bruddet.

Retrade er ikke ansvarlig for oplysninger du vælger at lagre ved hjælp af vore tjenester, og vi kan ikke garantere for konsekvenser som følger av sikkerhedsbrud.

Sensitive og konfidensielle personoplysninger Retrade kan i nogle tilfælde bede om firmadokumentation og kopi af legitimation for at identificere kundeforhold. I de tilfælde du bliver bedt om at fremsende kopi af legitimation skal personnummer tildækkes.

Link til tredjeparts internetsider Vores tjenester inkluderer i nogle tilfælde link til andre internetsider hvor persondatabeskyttelse kan afvige fra vores. Hvis du sender personoplysninger til nogle af disse internetsider, er disse oplysningerne underlagt deres retningslinjer for persondatabeskyttelse. Vi opfordrer dig til nøje at læse retningslinjer og politik for persondatabeskyttelse for alle internetsider, du besøger inden du afgiver personoplysninger.

Ændringer i privatlivspolitiken

Kunden accepterer at Retrade forbeholder sig ret til løbende at foretage ændringer i Privatlivspolitiken i henhold til gældende lovgivning. Vigtige ændringer i Privatlivspolitiken bliver varslet på samme måde som vigtige ændringer i Vilkår og Auktionsregler.

KONTAKT RETRADE

Spørgsmål om objektet?
Hvis der ikke er oplyst kontaktinformation i annoncen, sælges objektet med den information der er oplyst.

Spørgsmål om afsluttet auktion?
Bekræftelse på højeste bud udsendes hver hele time.
Hvis du har højeste bud, men under sælgers reservationspris, vil du få besked om mægling eller sælgers accept af dit bud, senest næste dag.

Betalingsbetingelserne sendes på mail samme dag som auktionen afsluttes. Din faktura er herefter tilgængelig på din Retrade konto.

Efter din betaling, kan det tage op til 3 arbejdsdage, førend du får e-mail om afhentning. Udfra den e-mail aftales nærmere med sælger omkring afhentning af det købte objekt.

For andre henvendelser:
E-mail: support@retrade.eu.