KONTO HOS RETRADERegistrér dig
Vælg Registrér dig og udfyld registreringsformularen for at oprette en konto.

BEMÆRK!
Du skal have et gyldigt CVR-nummer for at registrere dig.

Anvend din mailadresse som brugernavn. Dine oplysninger vil blive sendt til manuel verificering inden kontoen aktiveres. Du vil modtage en e-mail hvor vi beder dig bekræfte din mailadresse, og en ny e-mail, så snart din konto er aktiveret.

Log ind
Log ind med din mailadresse og det password du valgte, da du registrerede dig.

"Min Konto"
Under "Min Konto" ser du din profil/personalia, dine ordre og ordrestatus, samt auktionsovervåger og auktionsvarsler. Du kan også ændre password.

Du kan deltage i auktioner fra sælgere i alle lande med samme konto.

OM RETRADE

Retrade er en online auktion for nyere og brugt udstyr, maskiner, køretøjer og andet overskudsmateriel:

• Anvendes af de største private og offentlige selskaber i Norden for salg
• Er anerkendt af købere fra hele verdenHvorfor er Retrade sikkert og lønsomt - For både køber og sælger?

Fordi Retrade har professionel kundeservice og specialkompetencer:

• International kundeservice - Vores erfarne stab er tilgængelig for både køber og sælger på flere sprog
• Offentligt godkendt system - Det sikreste og mest stabile auktionssystem i markedet
• Kompetencer indenfor maskinøkonomi, jura, skat og afgifter
• Sikkerhed – Al afregning håndteres via separat egen afregningskonto, der administreres af uafhængig tredjepart (Nordea).


Fordi Retrade har en unik erfaring og historik:

- Flere end 100.000 afsluttede auktioner, solgt til mere end 100 lande over hele verden - Flere end 100.000 købere er godkendt til at handle


Fordi Retrade er dansk, dordisk og international:

• Har lokalkendskab i Danmark, Finland, Norge og,Sverige - tilpasset lokale vilkår, love og regler
• Har med nordisk tilstedeværelse en unik markedsforståelse
• Har med sin internationale profil købere fra hele verden


Fordi Retrade er en del af Asset Front:

• Markedets ledende Asset Management System
• Komplet materielkontrol med tillægstjenester
• Giver sælger 100% kontrol over salgsprocessen


Historik

Retrade baserer sig på et grundigt forarbejder fra 1997 frem til opstarten i slutningen af 2006. Projektgruppen bestod af personer fra nogle af de største selskaber indenfor byggeri, anlæg, industri og offentlig virksomhed, bl.a. Mesta, Cramo og Forsvaret i Norge. Sidenhen og gennem etablering i det øvrige Norden er der gennemført over 100.000 auktioner.

Alle rettigheder til de løsninger som Retrade er en del af tilhører Integrated Cooperative Solutions A/S. Under denne paraply er Retrade også en del af Asset Front, markedets ledende Asset Management System.

BUDGIVNING, AUTOBUD OG RESERVATIONSPRISBudgivning
Sørg for at du er logget ind. Du vil nu se auktionens tilbageværende tid, produktets reservationspris, budøgning og gældende bud. I alle auktioner rangeres budene efter størrelse på budbeløbet og tidspunkt for lagt bud.

Reservationspris
Alle auktioner har en reservationspris. Hvis højeste bud er det samme som, eller højere end reservationsprisen, er auktionen lukket og varen sælges til højestbydende. Hvis buddet er under reservationspris, har sælger 24 timer til at meddele højestbydende budgiver, om buddet accepteres.

Alle auktioner har en defineret budøgning. Alle bud er juridisk bindende. Bud under reservationspris er bindende for budgiver t.o.m 24 timer efter auktionens afslutning. Budgiver får besked inden 24 timer hvis buddet accepteres.

Læg bud
Når du har trykket "Læg bud", kommer du til en bekræftelsesside, her bekræfter du dit bud og evt. autobud/maksbud. Dit bud markeres med fed skrift i budhistoriken når du er logget ind.

Autobud
Læg den sum du maksimalt vil byde i autobud-feltet og tryk Læg Bud.
Autobudfunktionen registrerer det højeste beløb du ønsker at give for produktet, og højner automatisk med mindste tilladte beløb hver gang nogen byder over dit gældende bud. Dette fortsætter indtil dit max-bud er nået. Du vil modtage en mail når nogen byder over dit max-bud. Om flere budgivere har samme sum i max-bud, vinder tidligst lagte bud.

Autobud markeres med en stjerne (*).

Hvis du ønsker at ændre dit autobud eller lægge et autobud i en auktion, hvor du er budleder, skal autobuddet være mindst budøgningen højere end dit gældende bud.

Budgivning i de sidste minutter
Hvis et bud er modtaget i løbet af de sidste fem minutterne av en auktion, forlænges auktionen automatisk med fem nye minutter, fra det tidspunkt når buddet blev modtaget.

Overbudt
Hvis nogen giver et højere bud end dit, bliver du informeret via e-mail.

Hvis nogen umiddelbart byder over dig når du har aflagt et bud, har vedkommende antageligt lagt et autobud ind (markeret med stjerne), som medfører at dit bud bliver overbudt øjeblikkeligt (Se punkt om autobud). Inde på den detaljerede visning af et produkt finder du fuld budhistorik. Alle bud er identificeret med budgiverens kundenummer.

Samme bud
Hvis du byder imod et autobud, vil to lige bud kunne forekomme (fordi dit bud tilsvarer maxbuddet for den bydende med autobud). I tilfælde af identiske bud, vil det ældste buddet (bud placeret først), være budleder i en løbende auktion eller budvinder i en færdig auktion.

BETALING, OMKOSTNINGER OG MOMS

Betaling
Er du budvinder ved auktionsslut og reservationsprisen er opnået, har du vundet budrunden. Du vil få e-mail fra os som bekræfter dette samme dag. Hvis sælger accepterer et bud under reservationspris, vil dette blive bekræftet i løbet af 24 timer.

Betalingsbetingelserne bliver sendt til din e-mail og din faktura vil være tilgængelig på din Retrade konto. (Check din spam-mappe hvis du ikke kan finde mailen i din indboks.)

Alle køb via Retrade betales pr. faktura.


Omkostninger
Betalingsomkostninger (+ moms) tillægges hver ordre.
Kommission er inkluderet i vinderbuddet
På nogle auktioner tilkommer der auktionssomkostninger, disse er angivet på auktionen og vises på budbekræftelsessiden inden du bekræfter dit bud.
Kommission, omkostninger og moms på disse, specificeres på faktura.
For sen/udeblevet betaling
Hvis betalingsfristen på fem dage ikke overholdes, annulleres ordren. Budgivers konto lukkes og ny faktura på normaltabserstatning på 10% af vinderbuddet- (min DKK 1.500,- /EUR 150,-) max DKK 15.000,- / EUR 1500,-) sendes til budgiver.

MOMS
Alle beløb er angivet eksklusiv moms.
Moms lægges på alle varer, hvor køber er registreret i samme land som sælger.


Finansiering
Når et køb skal finansieres af et finansieringsselskab eller en bank, beder vi dig om at have finansieringen klar, inden auktionen slutter. Kontrollér venligst på forhånd, at finansieringen/lånerammen er stor nok til at dække købesummen. Så snart du har fået bekræftet, at du er budvinder, skal du tage kontakt til Retrade (support@retrade.eu), med kontaktinformation til finansieringsselskabet.

Eksport af objekter købt i Norge
Der lægges moms på 25% på alle objekter hvor sælger er norsk, med undtagelse af køretøjer registreret i Norge. Disse sælges uden moms i Norge. Ved eksport af en vare fra en norsk sælger, skal momsen indbetales på fakturaen. Momsen kan senere tilbagebetales fra sælger hvis der er tilstrækkelig dokumentation på eksport. Denne ordning gælder kun firmaer med gyldig VAT-nummer registreret udenfor Norge.

OBS! For refusion af moms på køb fra Equinor, skal køber selv søge de norske myndigheder. Se Export (engelsk).

AFHENTNING AF BETALT OBJEKT

Den købte vare afhentes af køber på lokation opgivet i auktionsannoncen.
Kontaktinformation til sælger vil blive tilsendt på e-mail, så snart betaling er registreret. Sælger må ikke kontaktes, før betalingen er på plads. Køber og sælger aftaler direkte alle detaljer vedrørende udleveringen.

Afhentning og fragt af betalte objekter arrangeres og betales af køber. Køber skal selv kontakte et ønsket transportfirma. Vær opmærksom på at dimensioner er omtrentlige og der kan være afvigelser. Sørg for, at transportkøretøjet er dimensioneret til den vare der skal hentes.

OBS: Udlevering sker kun ved fremvisning af udleveringsbekræftelsen. Sørg derfor for at et evt. transportfirma får en kopi af denne. Ved køb af køretøj eller anden vare der skal omregistreres, skal processen aftales med sælger inden afhentning.

Varen godkendes ved afhentning. Ved en evt klage må varen ikke fjernes fra sælgers lokation.

Frist for afhentning er 21 dage
Er varen ikke afhentet inden 30 dage efter auktionsafslutning, anses aftalen for annulleret og sælger er fri til at sælge objektet på ny eller disponere over det på anden måde. Undtaget hvis sælger og køber har aftalt andre vilkår for afhentning af varen, eller sælger har ikke været tilgængelig eller svaret på købers henvendelser. Retrade skal desuden være varslet om dette inden udgangen af 30 dage.
Se vilkår for detaljer.

VILKÅR OG AUKTIONSREGLER

Læs nøje vore Auktionsregler og Vilkår, idet disse danner grundlag for køb via Retrade. Ved at deltage i en auktion, har du samtidig accepteret og godkendt gældende vilkår.

Almene vilkår:

1. Registrering
For at kunne handle via Retrade skal du være registreret. Med registreringen sikrer vi den bedst mulige sikkerhed for betaling og afhentning. Registreringen er gratis og uden forpligtelser for dig. Oplysningerne lagres på en sikker måde og er ikke tilgængelige for uvedkommende. Så snart du har læst betingelserne, accepteret dem og registreret dig, vil du kunne lægge bud på produkter til salg via Retrade. Du bestemmer selv brugernavn og password når du registrerer dig.

2. Beskyttelse af personlige oplysninger
Ved at acceptere Retrades vilkår, har du givet tilladelse til at lade Retrade bruge dine og din virksomheds oplysninger som beskrevet i vores Privatlivspolitik.

3. Indgivelse af bud
Det er kun myndige personer som er fyldt 18 år, som kan handle via Retrade. Indgivne bud er bindende. Falsk budgivning eller ordreindlæggelse, forsøg på svindel, dokumentforfalskning og anden kriminel aktivitet vil blive retsligt forfulgt.

4. Auktionsregler

a) Bindende bud
Alle bud er juridisk bindende for budgiver.

Hvis højedte bud er lavere end reservationspris
Selv om reservationsprisen ikke er opnået, er højeste bud juridisk bindende i 24 timer efter auktionens sluttid (klokkeslæt). Budgiveren med det højeste bud får besked inden 24 timer hvis buddet er accepteret. Hvis sælger vælger at acceptere højeste bud anses en aftale mellem køber og sælger som indgået. Køber vil samme dag modtage betalingsbetingelserne på e-mail og faktura vil være tilgængelig på købers Retrade konto.

b) Afvise bud

Sælger har ret til at afvise ethvert vindende bud.

c) Lukning af auktioner
Retrade forbeholder sig retten til midlertidigt at lukke for salg på givne tidspunkter.

d) Udelukkelse af useriøse brugere
Retrade forbeholder sig retten til at udelukke useriøse brugere, slette auktioner og slette bud.

e) Betaling
Produkter købt hos Retrade betales med faktura.

Når en auktion er afsluttet og dit vinderbud registreret, vil du modtage en bekræftelse fra Retrade pr. e-mail. Du vil samme dag modtage betalingsbetingelserne på din e-mail og din faktura vil være tilgængelig på din Retrade konto. Såfremt du ikke betaler indenfor den angivne betalingsfrist på 5 dage, da anses dette som mislighold af aftalen i henhold til Retrades vilkår, og handlen vil blive hævet uden varsel. Denne hævning af handlen medfører dog stadig at du er pligtig at betale 10% kommision for at dække de omkostninger der foreligger ved en normal handel, dog minimum 1500 kr og maksimum 15 000 kr. Alle produkter købt via Retrade skal være betalt før afhentning. Når din betaling er registreret, vil Retrade sende dig en udleveringsbekræftelse. Når en auktion er afsluttet og dit vinderbud registreret, vil du som køber modtage en bekræftelse og betalingsbetingelser fra Retrade pr. e-mail. samtidig er din faktura tilgængelig på din Retrade- konto. Såfremt køber ikke betaler indenfor den angivne betalingsfrist på fem dage, da anses aftalen som dette som mislighold af aftalen i henhold til Retrades vilkår, og handlen vil blive hævet uden varsel. Køber har dog stadig pligt til at betale 10% kommission for at dække de omkostningerne der foreligger ved en normal handel. Minimum 1500 kroner og maksimum 15000 kr. Alle varer købt via Retrade skal være betalt før afhentning. Når købers betaling er registreret, modtager du en udleveringsbekræftelse på e-mail.f) Fragt og afhentning
Køber skal betale alle udgifter i forbindelse med fragt og afhentning. Det gælder også i tilfælde af annullering af købet. Så snart Retrade har registreret køberens betaling, vil køberen få information om hvor objektet kan hentes og hvem der skal kontaktes. Køber er forpligtet til at straks kontakte sælger for at aftale tid og sted for afhentning af objektet.

Køber opfordres til at forsikre objektet straks han modtager besked om hvor det befinder sig. Objektet står for sælgers regning og risiko, indtil køber og sælger har aftalt afhentning. Såfremt køber og sælger ikke indgår aftale om afhentning, overgår ansvaret for objektet til køber på 21 dagen efter auktionsslutdatoen.

Frist for afhentning er 21 dage. Derefter kan sælger kræve at få dækket meromkostninger som følge af for sen afhentning. Såfremt objektet ikke er afhentet indenfor 30 dage, anses dette for mislighold af aftalen. Objekter med vinderbud over DKK 20.000,- ekskl. moms, vil efter 30 dage uden varsel blive lagt ud på ny auktion. Salgssummen ved en sådan ny auktion skal først dække sælgers og Retrades omkostninger, herunder, men ikke begrænset til, lagring, håndtering, administration og lignende. Overskydende beløb tilbageføres til oprindelig køber.

Ved undladelse af at afhente eller aftale om afhentning af objekter med vinderbud under DKK 20.000,- ekskl. moms inden den fastsatte frist på 30 dage, er sælger berettiget til at disponere over objektet som det passer ham, herunder, men ikke begrænset til, at skrotte det eller lægge det ud på ny auktion. Køber som undlader at afhente objektet har ingen krav overfor hverken sælger eller Retrade, herunder ingen krav på andel af eventuel ny købesum ved gensalg.

Vær venligst opmærksom på at dimensioner er omtrentlige og der kan være afvigelser. Sørg for, at transportkøretøjet er dimensioneret for varen, der skal afhentes.

g) Omkostninger
Retrades kommission er inkluderet i budsummen. På de fleste auktioner tilkommer auktionsomkostninger. Disse er angivne på auktionen og på budbekræftelsessiden. Betalingsomkostninger på DKK 250,- / 25 EUR ekskl. moms tillægges hver faktura.

h) MOMS
Alle budpriser er ekskl. moms. Hvis køber og sælger er registerede i samme land, lægges der sædvanlig moms på. Firma med gyldigt momsnummer, der er registreret i et andet land end sælger, faktureres uden lokal moms. Export skal dokumenteres.

i) Budsamarbejde
Det er ikke tilladt med samarbejde som begrænset konkurrence. Konstateret misbrug medfører bortvisning fra sitet.

j) Startpris
Alle auktioner har en startpris. Alle bud skal være højere end startprisen.

k) Auktionsstart / -slut
Alle auktioner har et starttidspunkt og sluttidspunkt. Budgivning tillades kun i dette tidsrum. Såfremt et bud modtages indenfor de sidste fem minutter af en given auktion, forlænges auktionen automatisk med yderligere fem minutter fra det tidspunkt buddet blev modtaget. Det er sælger der bestemmer auktionens start- og sluttidspunkt.

l) Budøgning
Alle auktioner har en defineret budøgning. Størrelsen af afgivet bud skal altid minimum være budøgningen over det bud man byder over.

5. Retrades rolle
Retrade optræder som formidler mellem sælger og køber. Retrade har ingen mulighed for, eller juridisk ret til at tage stilling til, eller parti for, hverken sælger eller købers rolle i en evt. tvist. Retrade vil dog, i det omfang det er muligt, formidle kontakt mellem sælger og køber.

Retrade har ikke kontrol over eller ansvar for kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af produkter, der er genstand for sådanne aktioner. Sælger er forpligtet til at levere et produkt i den stand, der er beskrevet i auktionen. Retrade er ikke selv part i nogen af auktionerne og tilbyder kun de tekniske muligheder og en markedsplads, hvor disse auktioner kan blive gennemført.

Retrade forbeholder sig ret til at forlænge eller lukke auktioner, før de er afslutte. Retrade har også ret til at slette eller tilbagekalde beskrivelser, hvor vi har overbevisende juridiske eller tekniske grunde til det. Retrade bestræber påat advare på forhånd ved ændringer – i omfang det er muligt. I tilfælde af systemnedbrud eller lignende, er Retrade ikke forpligtet tilat gøre auktionen tilgængelig på anden vis.

I tilfælde af misligehold fra køber eller sælger har Retrade ret til at aflyse enhver auktion. I sådanne tilfælde vil sælger og også en eller flere budgivere blive informeret.

Retrade forholder sig retten til at suspendere eller lukke kontoen og til at suspendere eller afslutte enhver auktion tilknyttet en konto for et medlem, som misligholder denne aftale, herunder afgivelse af falsk registreringsinformation eller anden misbrug af markedspladsen Retrade. En virksomhed eller person der får sin konto suspenderet eller afsluttet af Retrade, kan ikke på ny registrere sig til brug af markedspladsen Retrade uden samtykke fra Retrade. Ved misbrug forbeholder Retrade sig retten til at opbevare data tilknyttet den lukkede/suspenderede konto til intern brug. Retrade gør opmærksom på at forsøg på ulovlig aktivitet og misbrug af vore tjenester vil kunne blive anmeldt til politiet med mulighed for retslig opfølgning.

6. Ansvar
I den udstrækning det tillades af dansk lov frafalder du ethvert krav mod Retrade, dets repræsentanter og ansatte som måtte opstå i forbindelse med eller i sammenhæng med enhver auktion inkluderet (men ikke begrænset til) ethvert krav eller forlangende i forbindelse med beskrivelsen af salgsgenstanden, bud, ikke gennemførte eller gennemførte transaktioner eller produkter gennem eller i forbindelse med enhver auktion.

Retrade er ikke ansvarlig for manglende gennemførsel af forpligtelser efter denne aftale, dersom dette skyldes forhold som ligger udenfor Retrades kontrol.

Retrade er ikke ansvarlige overfor dig eller overfor nogen tredje part for indirekte – eller andre følgeskader eller tab, eller for tab af data, profit, indtægter, udbytte eller omsætning, uafhængig af hvordan skaden eller tabet er opstået (hvad enten skaden eller tabet skyldes uagtsomhed eller brud på denne aftale eller som sket på anden måde)

Du accepterer at holde Retrade ikke-ansvarlig for ethvert krav eller udgift som måtte opstå som en følge af brud på denne aftale af dig eller gennem din Retrade-konto.

a) Reklamation
Produktet sælges "som beset", med basis i billeder, video, den tekniske information og beskrivelser for den enkelte auktion. Køber har pligt tilat undersøge produktet før afhentning. Køber godkender automatisk produktet og handlen ved afhentning. Det gælder også, hvis produktet afhentes af 3. part.

Såfremt der opstår en situation, hvor køber har et legitimt krav jævnfør gældende lovgivning, så er det op til sælger at komme overens med køber om løsning af tvisten. I den situation må produktet ikke forlade sælgers lokation. Såfremt der findes uoverensstemmelse i produktets tilstand mellem det faktiske og det beskrevne, da er køber berettiget til at hæve handlen.Sælgeren kan vælge at acceptere, at handlen er annulleret eller at komme overens med køber om prisafslag. Ved sælgers eventuelle leveringsumulighed, uanset grunden hertil, fraskriver køber sig retten til at foretage dækningskøb. Køber har alene krav på tilbagebetaling af det fulde auktionsbud.Evt. ophævelse af handlen eller prisafslag er direkte mellem sælger og køber og således Retrade uvedkommende.

7. Love og regler
Alle juridiske forhold mellem involverede parter og Retrade skal behandles i forhold til dansk lov.

8. Andet
I det tilfælde at nogen bestemmelse i indeværende aftale skulle vise sig at være ugyldig eller ugennemførlig grundet retslig kendelse eller dom resterende bestemmelser i aftalen fortsat anset som gyldige og håndhæves.

SPECIELLE VILKÅR FOR HANDEL I:

DANMARK:
Gældende fra 01.01.2015 kræver Skat dokumentation for eksport fra Danmark og til købers hjemland. Denne dokumentation kan kun tilvejebringes ved at anvende en uafhængig fragtagent i forbindelse med afhentningen af det købte. Denne fragt-agent skal udlevere kopi af fragtbrev til sælger ved afhentning.

NORGE:
Norsk moms skal betales på alle køb, med undtagelse af registrerede køretøjer. Momsen kan tilbagebetales af sælger såfremt tilstrækkelig dokumentation på eksport foreligger. Dette gælder ikke køb fra Equinor - der skal køber selv søge om tilbagebetaling fra de norske myndigheder.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

1. Hvordan bliver jeg registreret som køber hos Retrade?
Du trykker på Registrér dig i menuen øverst til højre på siden, og fylder ud formularen. Gyldigt CVR-nummer er påkrævet. Køber er ansvarlig for at der oplyses korrekt CVR / momsnummer og at evt. ændringer meddeles Retrade. Husk at læse nøje om betingelserne for at handle via Retrade.

2. Jeg får fejlmeldinger undervejs i registreringen?
Tjek, at du indtastet kontaktinformation i alle obligatoriske felter. Telefonnummer og virksomheds-/CVR-nummer skrives uden mellemrum eller bindestreger. Dit password bør være på minimum 8 tegn.
Hvis du fortsat får samme fejlmelding, da anbefaler vi, at du åbner et nyt vindue i din browser / åbner en ny internetside og forsøger igen. Hvis du bruger en tjeneste, der automatisk udfylder blanketten og den stadig giver fejl, så prøv at indtaste alle oplysningerne manuelt i stedet for.

3. Jeg har registret mig, men kan ikke logge ind?
Du skal have modtaget en e-mail der beder dig bekræfte at e-mailadressen tilhører dig, ved at klikke på linket i mailen. Alle nye registreringer skal godkendes af Retrade. Du vil derfor modtage en ny e-mail så snart din konto er aktiveret. Dette sker senest næste hverdag efter din registrering. Alle nye konti som oprettes på hverdage inden kl. 14 bliver godkendt samme dag og har mulighed for at deltage i auktionerne.

NB! Hvis du ikke kan kan finde e-mail i indbakken, så kontroller venligst i din mappe for uønsket e-post / spam. Dette gælder særlig for dem, der vælger at benytte en hotmail/live-mailadresse

Såfremt du ved, at din konto er åben, men får melding om forkert password, forsøg at slette historik i din browser inden du forsøger igen. Dette gælder specielt om du forsøger fra en mobiltelefon.

4. Jeg får melding om at min konto er blokeret?
Hvis du for nyligt har registreret en konto, skal den godkendes før aktivering (se spørgsmål 2). Vi beder dig dog også se efter om du har modtaget en e-mail fra Retrade angående aktivering af kontoen. Hvis du har registreret dig for længere tid siden, da vil en blokering af kontoen normalt skyldes tidligere brud på regler og vilkår, eller at vi har forkert kontaktinformation til dig. Kontakt support@retrade.eu for at få mere information om dette.

5. Hvor finder jeg mer information om produktet?
For hvert produkt finder du detaljeret information. Du kan også læse Teknisk Vurdering og dokumenter, såfremt det er indlagt som relevant for produktet. Dersom du har flere konkrete spørgsmål om et objekt, kan spørgsmål sendes på e-mail til sælger, saælgrs auktionskonsulent, eller support@retrade.eu.

6. Jeg kan se at et produkt jeg har set på tidligere, kommer ud på ny auktion?
I nogle tilfælde vil du opleve at et produkt du har set på Retrade tidligere, kommer ud på ny auktion. Dette kan skyldes at objektet ikke blev solgt på første auktion eller at køberen ikke har overholdt vilkårene for handel på Retrade. Retrade har 5 dages betalingsfrist for fakturaer. Såfremt dette ikke overholdes, kan ordren annulleres og produktet lægges ud på ny auktion. Den oprindelige budvinder udelukkes fra fremtidige auktioner på Retrade og faktureres de oprindelige salgsomkostninger.

7. Hvor og hvordan afhentes produktet jeg har købt?
Afhentning af produktet er et anliggende mellem køber og sælger. Køber står for alle omkostninger i forbindelse med afhentning og fragt, medmindre andet på forhånd er aftalt med sælger. Når faktura er registreret betalt i vore systemer, sender vi bekræftelse med kontaktinformation om sælger til købers e-mailadresse. Produktets lokation oplyses i produktbeskrivelsen.

8. Kan jeg fortryde køb på auktion via Retrade?
Der gælder ingen fortrydelsesret ved køb af brugte produkter via Retrade. Ethvert bud er juridisk bindende. Læs regler om køb og betaling under punkt 4.

9. Jeg kommer for at afhente og finder et produkt der ikke svarer til den givne beskrivelse. Hvordan forholder jeg mig?
Ved ønske om reklamation skal produktet ikke flyttes fra lokationen. Kontakt kundeservice hos Retrade på mail support@retrade.eu. Du vil modtage et klageskema som du skal udfylde og returnere til Retrade pr e-mail. Retrade videreformidler klagen til sælger. Du vil blive kontaktet for bedst mulige løsning. Retrade tager ikke part i evt. tvist mellem køber og sælger og evt. krav i den forbindelse kan ikke rettes til Retrade. Vi er dog gerne behjælpelige med løsning af sagen. Læs om Reklamation vilkår for køb.

10. Hvordan udregner jeg den totale sum på fakturaen?
Summen på fakturaen vil være dit bud + evt håndteringsomkostninger + betalingsomkostninger kr 250 + evt moms. Se spørgsmål 11 angående moms.

11. Lægges der altid moms på budsummen?
Ja, medmindre andet er angivet i auktionen, kommer der moms på alle produkter og omkostninger. Købere registreret i andet land end sælger vil blive faktureret uden moms, og skal dokumentere eksport.

12. Hvad med omkostningerne?
Retrades kommission er inkluderet i dit bud. På fakturaen vil du kunne se denne som en del af totalsummen, med MOMS udspecificeret. På de fleste auktioner tilkommer håndteringsomkostninger, disse er tydelig angivet på auktionen og specificeret på budbekræftelsessiden samt på faktura. Betalingsomkostninger tilkommer på hver faktura.

13. Hvordan betaler jeg for et produkt købt hos Retrade?
Når budrunden er vundet, får du betalingsbetingelserne sendt til din e-mail. Din faktura er herefter tilgængelig på din Retrade konto. Betalingsfristen er 5 dage fra fakturadato. Når din betaling er registreret, sendes en ny e-mail med information om hvem du skal kontakte hos sælger med henblik på at aftale afhentning af din købte vare. Såfremt du ikke betaler indenfor den angivne betalingsfrist, da anses dette som mislighold af aftalen i henhold til Retrades vilkår, og handlen vil blive hævet uden varsel. Denne hævning af handlen medfører dog stadig at du er pligtig at betale 10% af budsummern for at dække de omkostninger der foreligger ved en normal handel, dog minimum 1.500 kr / 150 euro og maksimum 15.000 kr / 1.500 euro.

14. Objektet jeg har købt skal finansieres af en bank eller et leasingselskab?
Sørg for at have finansieringen klar når auktionen afsluttes og send en e-mail til support@retrade.eu med besked om hvilken ordre det gælder, kontaktinformation til leasingselskabet, samt fuldstændig fakturaadresse hvis fakturaen skal stiles til leasingselskabet.

15. Jeg har glemt mit password?
Klik på MIN KONTO, udfyld ind din e-mail adresse og klik derefter på "Send Password". Du får automatisk dit password i din mailboks efter kort tid.

16. Hvordan kan jeg ændre min adresse, telefonnummer eller e-mail?
Ændringer opdateres under "Min Konto" når du er logget ind og bekræftes med password. CVR-nummer kan kun ændres af kundeservice - skriv til support@retrade.eu dersom du har behov for at opdatere dette.

17. Jeg ønsker ikke information på e-mail. Hvordan slipper jeg for dette?
Gå ind under "Min konto", og fjern markeringen i feltet "Jeg vil gerne modtage information pr. e-mail", og bekræft med password. Herefter modtager du ikke længere information fra Retrade. Denne indstilling kan du altid ændres.

18. Hvem bestemmer reservationsprisen?
Det er sælger som i hvert enkelt tilfælde bestemmer reservationspris, dato for auktionstart og aktionsslut.

19. Hvem udfylder Teknisk Vurdering?
Det er sælger selv, eller dennes repræsentant, ofte en konsulent, som udfører Teknisk Vurdering. Rapporteringen er opbygget, så at produktet vurderes og inspiceres objektivt og udfra konkret teknisk tilstand. Der er ikke mulighed for anprisninger eller skønsmæssige vurderinger i dette system. Der kan evt. ligge yderligere nyttig information i tekstfeltet under produktet.

20. Hvem er ansvarlig for informationen om et produkt?
Det er sælger eller dennes repræsentant, oftest en Retrade-konsulent, som lægger informationen og udfylder Teknisk Vurdering. Det er sælger der har ansvaret for at produktet svarer til informationerne..

21. Mit bud bliver omgående slået af et bud dateret før mit?
Budgiveren har brugt autobud-funktionen. Denne følger det samme regelsæt for budgivning som almindelige bud. Autobud-funktionen tidsstemples med datoen hvor budgiver lagde det ind. Autobud-funktionen øger buddet med den givne budøgning hver gang autobud-giveren bliver overbudt, indtil grænsen for hvilket maksimale bud han accepterer at give er passeret. Såfremt en autobuds-givers max-bud ikke passeres, da har autobud-giveren vundet auktionen. Alle budgivere kan anvende autobud-funktionen. For at listen over bud ikke skal blive uoverskuelig lang, er det altid kun det seneste aktuelle autobud som fremgår af listen.

22. Kan man ændre sit autobud?
Inden dit maxbud er opnået, kan du ændre buddet til en lavere eller højere sum. Læg ind nyt bud i autobudfeltet og bekræft dette. Nyt bud / maksbud skal være minimum et budtrin højere end gjældende bud.

23. Kan jeg få lavet min faktura om?
Hvis du har købt et produkt, men skal have lavet fakturaen om koster det et gebyr på 500 kroner + moms. Dette forudsætter at firmaet vi skal fakturere til, har en konto på Retrade. Skriv til support@retrade.eu med angivelse af det kundenummeret der skal omfaktureres til.

FOR DIG DER SÆLGER MATERIEL PÅ RETRADE


Er du allerede registeret som sælger, log dig ind her: www.assetfront.com

Ønsker du at sælge på Retrade?
Klikk på Sælg dit materiel på Retrade for mer information og for at blive kontaktet!

Er du partner og skal registrere ny kunde? Gå til:
dk.nykunde.retrade.eu

Har du spørgsmål?
Kontakt Retrade
support@retrade.eu

PRIVATLIVSPOLITIK

Når du tilmelder dig Retrade, accepterer du, at vi kan behandle personlige oplysninger om dig og bekræfter samtidig, at du har læst, forstået og accepteret indholdet af denne erklæring.

Vores privatlivspolitik beskriver, hvilke personlige oplysninger vi indsamler, når du besøger vores hjemmeside og benytter vores tjenester og hvordan vi behandler dem.

Retrade er ansvarlig for behandling af de personoplysninger, der gives ved besøg på vores hjemmeside eller brug af vores tjenester og kontakt med vores kundeservice.

Hvilke data gemmer vi

Den eneste personlige information, der indsamles, er kontaktinformation for dit kundeforhold: fornavn, efternavn, telefonnummer og e-mailadresse.

Oplysninger gemt i forbindelse med udførelse af auktioner og købstransaktioner er gemt på servere, der ejes og drives af Vendo A/S. Vendo A/S er underlagt en særskilt aftale som databehandler for Retrade. En aftale, der sikrer, at personlige oplysninger ikke bruges uberettiget eller kommer uberettigede i hænde. Oplysninger, der er ukorrekte eller utilstrækkelige og nødvendige for at gennemføre købstransaktioner, kan opdateres med oplysninger fra tredjepartsregistre.

Af sikkerhedsmæssige årsager gemmes den IP-adresse, der bruges ved brug af vores tjenester.

Når du besøger vores hjemmeside gemmer vi automatisk information om, hvilken teknologi du bruger, om du er på en bærbar computer, tablet eller mobil, hvilke sider du besøger, og hvad du klikker på, samt din geografiske placering og andre brugeroplysninger, der indgår i vores analysetjenester. Disse data vil ikke være knyttet til andre oplysninger, vi indsamler om dig, og er anonyme.

Vi bruger også cookies på vores hjemmesider til markedsføringsformål, for at vores besøgsstatistikker kan være pålidelige og for at forbedre brugeroplevelsen på vores sider. For information om cookies og hvordan disse bruges, se venligst her.

Markedsføring

Retrade kan sende dig nyhedsbreve og andre oplysninger via e-mail. Du kan vælge at takke nej til dette. I enhver e-mail, der sendes til dig i forbindelse med markedsføring, kan du vælge at afmelde dig. Der har du også mulighed til at se og opdatere de oplysninger der er gemt om dig.

Retrade anvender tredjepartsløsninger til e-mail, marketing og kundeservice, f.eks. Mailchimp, Facebook og Freshdesk. Tjenesteudbyderen kan findes uden for EU. Ved at bruge Retrade accepterer du, at Retrade kan overføre lagrede data til andre systemer og underleverandører, der anvendes af Retrade, og at Retrade kan bruge tredjepartsleverandører til at indsamle data fra andre systemer, hvor brugerne er enige om dette.

Behandling af personoplysninger

Personlige oplysninger indsamles for, at Retrade skal kunne udføre de opgaver og tjenester, som vi skal udføre i overensstemmelse med lov, regulering og / eller aftale. Behandling af personoplysninger sker inden for rammerne af gældende lovgivning og forskrifter.

Personoplysningerne kan udleveres til tredjepart, som Retrade samarbejder med, indenfor som udenfor EØS- og EU-området, for at vi skal kunne udføre de opgaver og tjenester, som vi skal udføre i overensstemmelse med lov, forskrifter og/eller aftale, og i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Hvis der er en lovpligtig oplysningsforpligtelse for en offentlige myndighed, vil registrerede personoplysninger blive afleveret i overensstemmelse med de offentlige myndigheders krav.

Indsigt og korrigering

Du har til enhver tid krav på indsigt i de oplysninger der er registreret. Du kan til enhver tid se, og redigere, dine personoplysninger i vores tjenester.

Du kan kontakte kundeservice på support@retrade.eu.

Opbevaring og sletning

Retrade lagrer personoplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gældende lovgivning. Når du sletter, eller ønsker at afmelde dig fra vores tjenester vil nogle personoplysninger, i hovedsag kontaktoplysninger, bud- og fakturahistorik, og kopi af korrespondance, forblive i vores register i den udstrækning det er nødvendig for at beskytte juridiske rettigheder eller lovgivningsmæssige krav til dokumentation.

Konfidentsialitét og sikkerhed

Vi benytter en kombination av fysisk, elektronisk og proceduremæssig sikring for at beskytte personoplysninger. Oplysninger på din konto er beskyttet af dit password. Dit password vil ikke være synlig for Retrade da dette er krypteret i vore systemer.

Fordi ingen dataoverføringer over Internettet er 100 % sikre, kan vi ikke garantere eller indestå for sikkerheden til nogen form for oplysninger du sender til os.

Hvis Retrade bliver opmærksom på et brud i et af sikkerhedssystemerne, vil vi underrette dig skriftlig per e-mail, så du kan foretage nødvendige beskyttende tiltag. Ved at benytte vores tjenester eller give os personoplysninger, accepterer du, at Retrade kan tage kontakt med dig elektronisk vedrørende sikkerheds- og persondatabeskyttelse og administrative problemer knyttet til dit brug af tjenesten.

Retrade er desforuden forpligtet til, at varsle sikkerhedsbrud til datatilsynet senest 72 timer efter, at vi har fået kendskab til bruddet.

Retrade er ikke ansvarlig for oplysninger du vælger at lagre ved hjælp af vore tjenester, og vi kan ikke garantere for konsekvenser som følger av sikkerhedsbrud.

Sensitive og konfidentsielle personoplysninger Retrade kan i nogle tilfælde bede om firmadokumentation og kopi af legitimation for at identificere kundeforhold. I de tilfælde du bliver bedt om at fremsende kopi af legitimation skal personnummer tildækkes.

Link til tredjeparts internetsider Vores tjenester inkluderer i nogle tilfælde link til andre internetsider hvor persondatabeskyttelse kan afvige fra vores. Hvis du sender personoplysninger til nogle af disse internetsider, er disse oplysningerne underlagt deres retningslinjer for persondatabeskyttelse. Vi opfordrer dig til nøje at læse retningslinjer og politik for persondatabeskyttelse for alle internetsider, du besøger inden du afgiver personoplysninger.

Ændringer i privatlivspolitiken

Kunden accepterer at Retrade forbeholder sig ret til løbende at foretage ændringer i Privatlivspolitiken i henhold til gældende lovgivning. Vigtige ændringer i Privatlivspolitiken bliver varslet på samme måde som vigtige ændringer i Vilkår og Auktionsregler.

KONTAKT RETRADE

Spørgsmål om objektet?
Hvis der ikke er oplyst kontaktinformation i annoncen, sælges produktet med den information der er oplyst.

Spørgsmål om afsluttet auktion?
Hvis du har højeste bud, men under sælgers reservationspris, vil du få besked om mægling eller sælgers accept af dit bud, senest næste dag.

Betalingsbetingelserne sendes på mail samme dag som auktionen afsluttes. Din faktura er herefter tilgængelig på din Retrade-konto.

Efter din betaling, skal betalingen være registreret i Nordea inden du får e-mail om afhentning. Ud fra den e-mail aftales nærmere med sælger omkring afhentning af det købte objekt.

For andre henvendelser:
E-mail: support@retrade.eu,
eller skandinavisk telefonsupport: 28 73 10 10. (Man-fre 08.00 -18.00)