Alle auktioner Landbrug Wood cutter machine / Dalen 2054

Wood cutter machine / Dalen 2054 Bryne

Alle beløb i NOK
Højeste bud 156 000,-
Reservationspris: (ikke opnået)
Budøgning: 2 000,-
Moms: Ekskl. moms. Moms 25% tilkommer.
Omkostninger: Auktionsavgift tilkommer
Du bekræfter dit bud i næste trin. Læs mere om autobud.
Startet:14.02.2024 17:00:00 Afsluttet: 28.02.2024 20:28:00 CET

Produktinformation og Teknisk vurdering

Egenskaber

 • CE-mærketJa
 • Generell vurderingFuldt funktionsdygtig ved seneste anvendelse.

Øvrige egenskaber

  Beskrivelse

  Dalen 2054

  Som vist på bildet, er det bare løpebåndet som trenger å skiftes på vedkløyveren.
  Stokkebordet er også inkl

  Tekniske data:

  **Drift:**
  - Maskindrift: Traktor (fra 40 HK, avhengig av traktormodell), elektrisk eller kombi
  - Elektrodrift: 11 kW
  - Kjededrift: Hydraulisk
  - Sagpådrag: Hydraulisk
  - Innmating av stokker: Hydraulisk
  - Knivhøyde: Hydraulisk

  **Kapping:**
  - Sagsverd/drivhjul: For hogstmaskiner
  - Sverdlengde: 54 cm
  - Kappediameter: Maks. 44 cm
  - Kjedetype: 0.404" kjede, 1.6 mm
  - Sagkjedesmøring: Justerbar oljepumpe
  - Sagkjedesmøringstank: 3.5 liter
  - Lengdemåler, vikende: Justerbar, 15-40 cm

  **Kløyving:**
  - Slaglengde, sylinder: 52 cm
  - Kløyvekraft, hurtiggang: 7.7 tonn/200 bar
  - Kløyvekraft, kraftgang: 11.3 tonn/200 bar
  - Innkobling av kraftgang: Manuell i splittingsøyeblikket
  - Kniv, deling: 4, 6
  - Kløyvesyklus: Ca. 2.9 sek. tur/retur

  **Hydraulikk:**
  - Oljetank: Ca. 67 liter
  - Oljeleveranse, pumper: Ca. 55+8 liter/min
  - Turtall, kraftuttak: 400 omdr./min

  **Tilkopling til traktor:** DALEN Koplingsramme
  **Høyde med sammenlagt 2045:** Ca. 235 cm
  **Vekt:** Fra 660 kg.

  English

  Dalen 2054

  As shown in the picture, only the conveyor belt needs to be replaced on the log splitter.

  Cane table is also included  Technical specifications:

  **Drivetrain:**
  - Power Source: Tractor (from 40 HP, depending on tractor model), electric, or combination
  - Electric Drive: 11 kW
  - Chain Drive: Hydraulic
  - Saw Engagement: Hydraulic
  - Log Feeding: Hydraulic
  - Knife Height: Hydraulic

  **Cutting:**
  - Saw Blade/Drive Wheel: For forestry machines
  - Blade Length: 54 cm
  - Cutting Diameter: Max. 44 cm
  - Chain Type: 0.404" chain, 1.6 mm
  - Chain Lubrication: Adjustable oil pump
  - Chain Lubrication Tank: 3.5 liters
  - Length Measurer, retracting: Adjustable, 15-40 cm

  **Splitting:**
  - Stroke Length, Cylinder: 52 cm
  - Splitting Force, Fast Mode: 7.7 tons/200 bar
  - Splitting Force, Power Mode: 11.3 tons/200 bar
  - Engagement of Power Mode: Manual during splitting
  - Knife, Splitting: 4, 6 (standard)
  - Splitting Cycle: Approx. 2.9 sec. forward/reverse

  **Hydraulics:**
  - Oil Tank: Approx. 67 liters
  - Oil Delivery, Pumps: Approx. 55+8 liters/min
  - PTO Speed: 400 rpm

  **Tractor Connection:** DALEN Coupling Frame
  **Height with folded 2045:** Approx. 235 cm
  **Weight:** From 660 kg.

  Vigtig salgsinformation

  Sælger / Repr: Carl Selmoni
  Lokation Bryne, Norway

  Sælgers information

  Denne auksjonen er opprettet av Carl Selmoni på vegne av selger.

  For spørsmål kontakt carl.selmoni@retrade.eu eller +47 40160833

  Utlevering av objekt må avtales direkte med selger minst 1 dag på forhånd.

  Kjøper, alternativt transportselskap, er ansvarlig for lasting av objekt hvis ikke selger har mulighet å bistå. Korrekt transportdokumentasjon er et krav for å få hentet kjøpt objekt.

  ----------------------------------------------------------------------------
  This auction was created by Carl Selmoni on behalf of the seller.

  For questions contact carl.selmoni@retrade.eu or +47 40160833

  Collection of the lot must be agreed directly with the seller at least 1 day in advance.

  The buyer or the transport company is responsible for loading the object if the seller is not able to assist.
  Correct documentation for transport is required before collection of objects can take place.

  Generelle betingelser

  • Auktionsafgift, faktureringsomkostninger og moms bliver tillagt buddet.
  • Faktureringsomkostninger udgør kr 250,- / EUR 25 pr. faktura.
  • Betalingsfristen er 5 dage på alle faktura
  • Betalingen skal være registreret af modtager, inden udlevering kan aftales.
  • Der er 21 dages frist for afhentning, på alle køb.
  • Inden afhentning, skal der være truffet aftale med sælger herom.
  • Objektet anses for godkendt ved afhentning.
  • Alle laste og transportomkostninger vedkommer alene køber, herunder også omkostninger til fragt og eventuel eksport dokumentation til sælger.
  • Objekter solgt til eksport, skal afhentes med registreret speditør/vognmand. CMR-dokumentation skal udleveres til sælger, ved udleveringen af objekterne.

  Budhistorik

  Kunde Buddato Bud
  5044367 28.02.2024 02:09:06 156 000
  5010536 28.02.2024 01:03:22 154 000
  5044367 22.02.2024 18:49:39 152 000
  5010536 22.02.2024 02:45:37 150 000
  5044367 18.02.2024 14:07:24 148 000
  5044367 18.02.2024 14:06:52 136 000
  5044462 16.02.2024 20:50:06 136 000
  5010536 18.02.2024 12:12:58 132 000
  5010536 18.02.2024 12:12:05 128 000
  5010536 18.02.2024 12:11:25 124 000
  5044665 18.02.2024 00:49:55 120 000
  5044665 18.02.2024 00:49:23 116 000
  5044665 18.02.2024 00:48:02 108 000
  5044367 15.02.2024 20:38:37 104 000
  5044410 15.02.2024 13:11:14 72 000
  214236 15.02.2024 00:20:22 70 000
  5024526 14.02.2024 20:31:39 15 000
  Startpris 100
  * = Autobud