Alle auktioner Transport Brenderup trailer

Brenderup trailer FJ - 2650 Hvidovre

Alle beløb i DKK
Solgt for: 3 500,-
Reservationspris: (er opnået)
Budøgning: 500,-
Moms: Ekskl. moms. Moms 25% tilkommer.
Omkostninger: Håndteringsomkostninger tilkommer
Du bekræfter dit bud i næste trin. Læs mere om autobud.
Startet:27.05.2021 14:00:00 Afsluttet: 14.06.2021 14:00:22 CET

Produktinformation

Egenskaber

 • MærkeBrenderup
 • Årsmodel2006
 • Chassisnummer / SerienummerUH2000D917N975263
 • RegistreringsnummerNE5841
 • CE-mærketJa

Øvrige egenskaber

 • Nyttelast1600 kg

Beskrivelse

Brenderup trailer.
Trailer er ikke afprøvet ved auktions gennemgang, tilstand ukendt, men bremser og elektriske forbindelser skal forventes i en stand hvor udskiftning og reparation må forventes.
Sælges uden nummerplade, registrerings attest medfølger.


Objektet kan afhentes efter aftale. Der vil være hjælp til lastning på lokationen. Der er ingen læsserampe på lokationen. Objektet skal afhentes senest 21 dage efter auktionen er afsluttet. Retrade håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer.
Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: bjarne@logpar.com
NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail: henrik@logpar.com Afhentning uden CMR-dokumentation vil blive afvist. Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille.
Ønsker du at sælge på Retrade kan du kontakte din lokale Retrade konsulent, find konsulenten herunder.
Konsulent Midt- og Nordjylland Henrik Langballe Telefon: +45 21990123 Mail: Henrik@Logpar.com
Nordjylland Jeanette Simonsen Telefon +45 42957123 Mail: Jeanette@Logpar.com
Konsulent Midt-, Sønderjylland og Fyn Søren Mark Telefon: +45 42963410 Mail: soren@Logpar.com
Konsulent Nordsjælland og København Tom Jensen Telefon: +45 26164049 Mail: tom@Logpar.com
Konsulent Sydsjælland og øerne Ove Christiansen Telefon: +45 20306776 Mail: ove@Logpar.com

English

Brenderup trailer.
Trailer has not been tested at auction review, condition unknown, but brakes and electricity wiring must be expected in a condition where replacement and repair must be expected.
Sold without number plate, registration certificate included.

The object can be picked up by appointment. There will be help loading at the location. There is no loading ramp at the location. The object must be picked up no later than 21 days after the auction has ended. Retrade handles the sale of this object / vehicle on behalf of the owner. All questions regarding this auction can be directed to Retrade by email: bjarne@logpar.com NOTE: Applies to foreign buyers. Transport and collection of the purchased object must be done by the transport agent / freight forwarder and CMR document must be brought and upon receipt in the country in question, documentation of received object must be sent to Retrade, email: henrik@logpar.com Collection without CMR documentation will be rejected. As auction equipment in some cases is only picked up up to 2 months after it has been reviewed, battery capacity / functionality, brakes that get stuck, electrical faults and the like cannot be guaranteed. as well as errors which are a direct consequence of the material standing still. If you want to sell at Retrade, you can contact your local Retrade consultant, find the consultant below. Consultant Central and North Jutland Henrik Langballe Phone: +45 21990123 Mail: Henrik@Logpar.com North Jutland Jeanette Simonsen Phone +45 42957123 Mail: Jeanette@Logpar.com Consultant Central, Southern Jutland and Funen Søren Mark Phone: +45 42963410 Mail: soren @ Logpar.com Consultant North Zealand and Copenhagen Tom Jensen Phone: +45 26164049 Mail: tom@Logpar.com Consultant South Zealand and the islands Ove Christiansen Phone: +45 20306776 Mail: ove@Logpar.com

Vigtig salgsinformation

Sælger Altiflex APS
Lokation FJ - 2650 Hvidovre, Denmark
Sælgers nettsted: altiflex.dk

Generelle betingelser

 • Retrades kommission er inkluderede i buddet. Evt håndteringsomkostninger og moms tilkommer.
 • Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura.
 • Alle fakturaer har 5 dages betalingsfrist.
 • Betaling skal være registreret inden afhentning kan aftales.
 • Der er 21 dages frist for afhenting, på alle køb. OBS! Der forventes at køber i samarbejd med sælger arrangerer afhentning i henhold til gældende restriktioner og instrukser fra myndighederne.
 • Aftale med sælger SKAL være lavet inden afhentning.
 • Køber skal betale alle udgifter vedrørende udlevering, fragt og eventuel eksport.

Budhistorik

Kunde Buddato Bud
5010210 14.06.2021 13:55:22 1 600
1308837 13.06.2021 22:13:58 1 100
Startpris 1100
* = Autobud