Alle auktioner Industri Gaffelslæde med sideskift 5T

Gaffelslæde med sideskift 5T HL/ Vestjylland

Alle beløb i DKK
Højeste bud Ingen registrerede bud
Reservationspris: (ikke opnået)
Budøgning: 500,-
Moms: Ekskl. moms. Moms 25% tilkommer.
Omkostninger: Håndteringsomkostninger tilkommer
Du bekræfter dit bud i næste trin. Læs mere om autobud.
Startet:26.04.2021 14:00:00 Afsluttet: 05.05.2021 17:30:00 CET

Produktinformation

Egenskaber

  Øvrige egenskaber

   Beskrivelse

   Gaffelslæde med sideskift ( 5T Manitou)

   - Kapacitet: 5T
   - Årgang: Ukendt
   - Bredde: 2000 mm
   - Har tidligere været monteret på en 5T
   Manitou Gaffeltruck

   Enheden er ikke funktionstestet ved gennemgang, det er oplyst, at den er i funktionel stand. Der er rust og slid i henhold til alder.

   Objektet kan afhentes efter aftale. Der vil være hjælp til lastning på lokationen. Der er ingen læsserampe på lokationen. Objektet skal afhentes senest 21 dage efter auktionen er afsluttet. Retrade håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer. Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
   support@retrade.eu Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist. Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille. Ønsker du at sælge på Retrade så kontakt os på telefon eller mail, du finder info på: https://www.retrade.eu/da/doc/info_da#about_retrade_da

   For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade er du velkommen til at kontakte:

   Konsulent Midt- og Nordjylland
   Henrik Langballe
   Telefon: +45 21990123
   Mail: Henrik@Logpar.com

   Konsulent Nordjylland:
   Jeanette Højgaard Simonsen
   Telefon: +45 42957123
   Mail: Jeanette@Logpar.com

   Konsulent Midt- og Sønderjylland
   Søren Mark
   Telefon: +45 42963410
   Mail: soren@Logpar.com

   Konsulent Fyn og øerne
   Finn Banke
   +45 28191454
   Mail: Finn@logpar.com

   Konsulent Nordvestsjælland
   Tom Jensen
   Telefon: +45 26164049
   Mail: tom@Logpar.com

   Konsulent Nordsjælland
   Erik Høi
   +45 40402204
   Mail: erik@Logpar.com

   Konsulent KBH, Amager og KBH omegn
   Bjarne Piilgaard
   Telefon:+45 71834283
   Mail: bjarne@Logpar.com

   Konsulent Sydsjælland og øerne
   Ove Christiansen
   Telefon: +45 20306776
   Mail: ove@Logpar.com

   Koordinator DK
   Søren Mark
   Telefon: +45 42963410
   Mail: soren@Logpar.com

   English

   Fork slide with side shift (5T Manitou)

   - Capacity: 5T
   - Year: Unknown
   - Width: 2000 mm
   - Has previously been mounted on a 5T
   Manitou Forklift

   The device has not been functionally tested during inspection, it is stated that it is in functional condition. There is rust and wear according to age.

   The object can be picked up by appointment. There will be help loading at the location. There is no loading ramp at the location. The object must be picked up no later than 21 days after the auction has ended. Retrade handles the sale of this object / vehicle on behalf of the owner. All questions regarding this auction can be directed to Retrade by email: support@retrade.eu NOTE: Applies to foreign buyers. Transport and collection of the purchased object must be done by the transport agent / forwarder and a CMR document must be brought and upon receipt in the country in question, documentation of the received object is sent to Retrade, mail:
   support@retrade.eu Pickup without CMR documentation will be rejected. As auction equipment is in some cases only picked up up to 2 months after it has been reviewed, battery capacity / functionality, brakes that get stuck, electrical faults and the like cannot be guaranteed. as well as errors which are a direct consequence of the material standing still. If you want to sell on Retrade, contact us by phone or email, you will find info at: https://www.retrade.eu/da/doc/info_da#about_retrade_da

   To sell your machines and equipment on Retrade, you are welcome to contact:

   Consultant Central and North Jutland
   Henrik Langballe
   Phone: +45 21990123
   Mail: Henrik@Logpar.com

   Consultant North Jutland:
   Jeanette Højgaard Simonsen
   Phone: +45 42957123
   Mail: Jeanette@Logpar.com

   Consultant Central and Southern Jutland
   Søren Mark
   Phone: +45 42963410
   Mail: soren@Logpar.com

   Consultant Funen and the islands
   Find Banke
   +45 28191454
   Mail: Finn@logpar.com

   Consultant Northwest Zealand
   Tom Jensen
   Phone: +45 26164049
   Mail: tom@Logpar.com

   Consultant North Zealand
   Erik Høi
   +45 40402204
   Mail: erik@Logpar.com

   Consultant KBH, Amager and KBH area
   Bjarne Piilgaard
   Phone: +45 71834283
   Mail: bjarne@Logpar.com

   Consultant South Zealand and the islands
   Ove Christiansen
   Phone: +45 20306776
   Mail: ove@Logpar.com

   Coordinator DK
   Søren Mark
   Phone: +45 42963410
   Mail: soren@Logpar.com

   Vigtig salgsinformation

   Sælger Henrik Langballe - Repr
   Lokation HL/ Vestjylland, Denmark

   Generelle betingelser

   • Retrades kommission er inkluderede i buddet. Evt håndteringsomkostninger og moms tilkommer.
   • Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura.
   • Alle fakturaer har 5 dages betalingsfrist.
   • Betaling skal være registreret inden afhentning kan aftales.
   • Der er 21 dages frist for afhenting, på alle køb. OBS! Der forventes at køber i samarbejd med sælger arrangerer afhentning i henhold til gældende restriktioner og instrukser fra myndighederne.
   • Aftale med sælger SKAL være lavet inden afhentning.
   • Køber skal betale alle udgifter vedrørende udlevering, fragt og eventuel eksport.

   Budhistorik

   Kunde Buddato Bud
   Startpris 1000
   * = Autobud