Alle auktioner Båd Ro-Ro Passager bil færge / Ro-Ro Passenger car ferry

Ro-Ro Passager bil færge / Ro-Ro Passenger car ferry SM - Fyn

Alle beløb i DKK
Højeste bud Ingen registrerede bud
Reservationspris: (ikke opnået)
Budøgning: 2 000,-
Moms: Ekskl. moms. Moms 25% tilkommer.
Omkostninger: Håndteringsomkostninger tilkommer
Du bekræfter dit bud i næste trin. Læs mere om autobud.
Startet:21.11.2020 14:00:00 Afsluttet: 14.12.2020 14:00:00 CET

Produktinformation

Egenskaber

 • Årsmodel1982
 • Chassisnummer / SerienummerOVIK2 IMO 8027858
 • CE-mærketNej

Øvrige egenskaber

  Beskrivelse  Ro-Ro Passager bil færge.
  Årgang 1982.
  Kapacitet 150 passager.
  16-18 biler.
  Vogndæk er midlertidig konverteret til opholds lokaler. Der er installeret en aux maskine Scania ds8 motor til hydraulisk og el betjening af bov samt hækklappen. Dog er begge klapper p.t lukket med svejsning.

  Øvrige lokaler samt faciliteter skal renoveres.
  Der forefindes Industrikøkken med kapacitet til 150 mand.
  Restaurant med kapacitet til 100 gæster.
  Elevator fra vogndæk til restaurant.
  Akter dæk med cirka 35 Kvm. samt promenadedæk. Med cirka 42 kvm.
  Fordæk med cirka 18 kvm.
  Maskinrum indeholder 2 hoveder motorer Scania DNS 11 . samt en aux lys maskine 4 cyl. Duetz motor. Som ikke er færdig installeret.
  Derudover er der el samt styrer enheder til de resterende elementer på skibet.

  Færgen er udstyret med Black Box.

  Skibets er oplagt og kræver bundsyn før den kan forlade havnen og blive klassificeret. Der kan være en mulighed for dispensation ved udflagning hvor den forlader dansk farvand, dette skal dog søges af eventuelle køber.

  Sidste klassificering var Class B international waters passager færge.

  Den var sidst på værft / dok i 2017. der er derfor ifølge ejer ikke noget der skal repareres under vandlinjen.

  Alle nødvendige dokumenter medfølger.
  Måler brev.
  International skibs bevis.
  Stabilitets beregninger.
  Plantegninger.
  Dæks beregninger.
  Radio certifikat.
  Alle tidligere certifikater.

  Kendings bogstaver : OVIK2 IMO 8027858

  Brutto tonnage 468 tons.
  Kw output 377

  Skrue og aksler er blevet refittet. Der er også installeret ny 10.00 liter fersk vandtank.
  Stabiliserings tanke er refittet.

  L: 32,10 meter B: 8,30 meter + tanke
  Dybde gang 2,51 meter.

  OBS: nogle billeder er arkiv billeder af ældre dato og afbilleder ikke fartøjet som det står i dag.

  Der vil være mulighed for besigtigelse ved at kontakte Retrade på +45 42963410

  Alle eventuelle spørgsmål bedes rettes direkte til Retrade på telefon +45 42963410 eller på mail adresse soren@logpartner.com

  Objektet kan afhentes efter aftale. Objektet skal afhentes senest 21 dage efter auktionen er afsluttet. Retrade håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer. Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: soren@logpartner.com NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
  support@retrade.eu Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist. Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille. Ønsker du at sælge på Retrade så kontakt os på Mail:
  support@retrade.eu

  English  Ro-Ro Passenger car ferry.
  Year 1982.
  Capacity 150 passenger.
  16-18 cars.
  Car deck is temporarily converted into a dining/concert hall. An auxiliary machine Scania ds8 engine has been installed for hydraulic and electric operation of the bow and stern opening. However, both openings are currently welded closed.

  Other rooms and facilities must be renovated.
  There is an Industrial Kitchen with capacity for 150 guests.
  Restaurant with capacity for 100 guests.
  Elevator from car deck to restaurant.
  Rear deck with approximately 35 sqm. as well as promenade decks. With about 42 sqm.
  Front deck with approximately 18 sqm.
  Engine room contains 2 main engines Scania DNS 11. as well as an auxiliary 4 cyl. Duetz engine for lighting. Which is not completely installed.
  In addition, there is electricity as well as controls units for the remaining elements of the ship.

  The ferry is equipped with Black Box.

  The ship is docked and requires bottom inspection before it can leave the port and be classified. There may be a possibility of exemption if it leaves Danish waters, however this must be sought by any buyer with the correct Danish authorities.

  Last classification was the Class B international waters passenger ferry.

  It was last at the shipyard / in dock in 2017. According to the owner there is therefore nothing to repair under the waterline.

  All necessary documents included.
  Measurement letter/documentation.
  International Ship documentation.
  Stability calculations.
  Deck Plans.
  Deck calculations.
  Radio certificate.
  All previous certificates are available.

  Identification Letters: OVIK2 IMO 8027858

  Gross tonnage 468 tons.
  Kw output 377

  Screw and shafts have been refitted. A new 10.00 liter freshwater tank has also been installed.
  Stabilization tanks are refurbished.

  L: 32.10 meters B: 8.30 meters + tanks
  Draught Depth is 2.51 meters.

  NOTE: Some of the photographs are from arkive and are of older date and do not depict the vessel in its current state.

  Inspection will be possible by contacting Retrade on +45 42963410
  Any questions should be directed directly to Retrade on telephone +45 42963410 or by email address soren@logpartner.com

  The object can be picked up by appointment. The object must be picked up within 21 days of the auction ending. Retrade handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner. All questions related to this auction can be directed to: soren@logpartner.com
  NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to Retrade, mail: support@retrade.eu Pick-up without CMR documentation will be rejected. This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.

  Vigtig salgsinformation

  Sælger Formidlingssalg
  Lokation SM - Fyn, Denmark

  Generelle betingelser

  • Retrades kommission er inkluderede i buddet. Evt håndteringsomkostninger og moms tilkommer.
  • Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura.
  • Alle fakturaer har 5 dages betalingsfrist.
  • Betaling skal være registreret inden afhentning kan aftales.
  • Der er 21 dages frist for afhenting, på alle køb. OBS! Der forventes at køber i samarbejd med sælger arrangerer afhentning i henhold til gældende restriktioner og instrukser fra myndighederne.
  • Aftale med sælger SKAL være lavet inden afhentning.
  • Køber skal betale alle udgifter vedrørende udlevering, fragt og eventuel eksport.

  Budhistorik

  Kunde Buddato Bud
  Startpris 200000
  * = Autobud