Alle auktioner Bygge & Anlæg Maskiner MOBILTRIBUNETAILER MED 130 SÆDER. / MOBILE STAND TRAILER WITH 130 SEATS

MOBILTRIBUNETAILER MED 130 SÆDER. / MOBILE STAND TRAILER WITH 130 SEATS 9460 Brovst

Alle beløb i DKK
Højeste bud Ingen registrerede bud
Reservationspris: (ikke opnået)
Budøgning: 2 000,-
Moms: Ekskl. moms. Moms 25% tilkommer.
Omkostninger: Håndteringsomkostninger tilkommer
Du bekræfter dit bud i næste trin. Læs mere om autobud.
Startet:03.06.2019 14:00:00 Afsluttet: 18.06.2019 14:00:00 CET

Produktinformation

Producent

 • Chassisnummer / SerienummerSX9EMBS3CDAWK1031
 • CE-mærketJa

Transportinformation

 • Transportdimension (L / B / H)1200/245/350
 • Transportvægt (kg)3500

Øvrige egenskaber

  Beskrivelse

  Mobil tribunetrailer
  Kapacitet: 130 nummererende sæder
  Opstillings tid: 1 pers. 60 min.
  Mål udslået front: H. 610, D. 600, L. 1000 cm.
  Mål udslået bag: H. 560 cm.
  Mål sammenklap: H. 360, B. 245, L. 1190 cm.
  Højde sidste sæderække: 280 cm.
  Tagløft: 2 cylindere, El- hydraulisk 6,5 Kv
  El-tilslutning: 230v CEE stik
  Bæreevne gulv: 300 kg./m2
  Bæreevne tag: Max 8 cm sne, vindhastighed 70 km/t
  Sidedug: Net eller brandhæmmende PVC
  Tag- og rygdug: Brandhæmmende PVC
  Synsfri sammenkobling: 3.500 kg. 13 pol EU stik. Dæk 195x14"
  Kugletræk: 50 mm
  Inventar:
  Plader for støtteben, gennemsigtig net til sider, aftagelig tribunebogstaver, 5 ekstra sæder, 25 m el kabel og brugervejledning
  Pressening bør efterses og svejses før den bliver intakt igen.
  Flere af hjælpe/gascylinderne er rustne og bør skiftes
  regulær tribune.
  Typeattest medfølger.

  Billederne af tribunen klappet sammen, er arkivfotos, altså ikke af objektet.

  BEMÆRK: OBJEKTET SKAL VÆRE AFHENTET SENEST 21 DAGE EFTER AUKTIONENS AFSLUTNING.

  Objektet kan afhentes efter forudgående aftale med sælger.
  Der vil være hjælp til lastning på lokationen.

  LogPartner A/S håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer.
  Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til:
  Logpartner A/S på mail: Support@LogPartner.dk

  NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Logpartner A/S, mail: Support@Logpartner.dk
  Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.

  Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille.

  Ønsker du at sælge på Retrade så kontakt os på Mail: Support@Logpartner.dk

  English

  Mobile stand trailer
  Capacity: 130 numbering seats
  Setup time: 1 pers 60 min.
  Dimensions extruded front: H. 610, D. 600, L. 1000 cm.
  Dimensions left behind: H. 560 cm.
  Measure collapse: H. 360, B. 245, L. 1190 cm.
  Height last row of seats: 280 cm.
  Roof lift: 2 cylinders, electric hydraulic 6.5 Kv
  Electrical connection: 230v CEE plug
  Load capacity: 300 kg./m2
  Load capacity: Max 8 cm snow, wind speed 70 km / h
  Side cloth: Net or fire retardant PVC
  Roof and back cloth: Fire-retardant PVC
  Vision-free connection: 3,500 kg. 13 pole EU plug. Tire 195x14 "
  Ball pull: 50 mm
  Inventory:
  Sheets for support legs, transparent mesh for sides, removable stand letters, 5 extra seats, 25 m electricity cable and user manual
  Pressing should be inspected and welded before it becomes intact again.
  Several of the auxiliary / gas cylinders are rusty and should be replaced
  regular stand.
  Type certificate included.

  The pictures of the tribune folded, are archive photos, not the object. is just for illustration

  NOTE: THE OBJECT MUST BE PICKED UP WITHIN 21 DAYS OF AUCTION ENDING.
  The object can be picked up by prior agreement with the seller.
  There will be assistance for loading at the location.

  LogPartner A/S handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner.
  All questions related to this auction can be directed to: Support@LogPartner.dk

  NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to LogPartner A/S, mail: Support@LogPartner.dk
  Pick-up without CMR documentation will be rejected.

  This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.

  Vigtig salgsinformation

  Sælger Formidlingssalg
  Lokation 9460 Brovst, Denmark

  Generelle betingelser

  • Retrades kommission er inkluderede i buddet. Evt håndteringsomkostninger og moms tilkommer.
  • Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura.
  • Alle fakturaer har 5 dages betalingsfrist.
  • Betaling skal være registreret inden afhentning kan aftales.
  • Der er 21 dages frist for afhenting, på alle køb. OBS! Der forventes at køber i samarbejd med sælger arrangerer afhentning i henhold til gældende restriktioner og instrukser fra myndighederne.
  • Aftale med sælger SKAL være lavet inden afhentning.
  • Køber skal betale alle udgifter vedrørende udlevering, fragt og eventuel eksport.

  Budhistorik

  Kunde Buddato Bud
  Startpris 70000
  * = Autobud