Alle auktioner Industri DSB MY 1159 Diesel lokomotiv / Locomotive

DSB MY 1159 Diesel lokomotiv / Locomotive Fyn

Alle beløb i DKK
Højeste bud 1 710 000,-
Reservationspris: (ikke opnået)
Budøgning: 10 000,-
Moms: Ekskl. moms. Objekt sælges u/ moms.

Moms tilkommer på omkostninger.
Omkostninger: Auktionsavgift tilkommer
Du bekræfter dit bud i næste trin. Læs mere om autobud.
Startet:13.12.2018 14:00:00 Afsluttet: 08.01.2019 14:00:00 CET

Produktinformation og Teknisk vurdering

Producent

 • MærkeNOHAB
 • ModelMY1159
 • Årsmodel1965
 • CE-mærketNej

Transportinformation

  Øvrige egenskaber

  • MotorEMD567C / 645
  • BrændstofDiesel

  Beskrivelse  DSB MY 1159 Diesel lokomotiv.
  Lokomotivet er bygget hos Nydquist&Holm (NOHAB) i 1965, og er udstyret med en EMD567C motor med nummer ENG-64-J1-1103 som er blevet opgraderet til 645, på 1950 HK

  Det er også udstyret med det danske sikkerhedssystem ATC, som netop er efterset, men mangler dog selve tillysningskørslen, da det har været ude af drift så længe. Lokomotivet er i NVR som 92 86 0001 159-9, har overensstemmelseserklæring til Banedanmark og en række privatbaner, men har ikke ibrugtagningstilladelse.

  Hjuldiameteren er 990 mm og såvel bogier som resten af lokomotivet er generelt i god stand. Frontdøre haves, men skal tilpasses i hængslerne før evt. montage. Lokomotivet har været i drift frem til 2014 og er hensat køreklar. Forud for auktionen har lokomotivet fået et komplet filterskift, fået udtaget olieprøve, samt har været startet op og flyttet/motioneret for egen kraft.

  Logpartner A/S håndterer salget af dette objekt på vegne af ejer. Alle spørgsmål til denne auktion skal rettes til Søren Mark på telefon +45 2825 9868 eller E-mail sm@logpartner.dk
  Objektet kan besigtiges ved forudgående aftale med Logpartner A/S.
  Alle indgående bud skal efter auktions afslutning godkendes af sælger, dette gælder også højest bydende. Sælger forbeholder sig retten til at vælge køber ud fra indkommende bud.
  Først efter endelig godkendelse af bud samt skriftlig bekræftelse fra Logpartner om dette vil auktionen og et salg af objektet være endeligt.
  Objektet kan først afhentes efter aftale med sælger og skal bugseres fra lokationen.
  NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages med de rette godkendelser samt godkendt eksport erklæring. Ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Logpartner A/S, mail: sm@logpartner.dk
  Afhentning uden den nødvendig dokumentation vil blive afvist.
  Ønsker du at sælge på Retrade så kontakt os på mail : support@logpartner.dk

  English

  DSB MY 1159 Diesel locomotive.
  The locomotive was built at Nydquist & Holm (NOHAB) in 1965 and is equipped with an EMD567C engine with number ENG-64-J1-1103 which has been upgraded to a 645, with 1950 HP

  It is also equipped with the Danish safety system ATC, which has just been serviced, but lacks the actual final approval, as it has been out of service for too long. The locomotive is in NVR as 92 86 0001 159-9, and has a declaration of conformity to Banedanmark and a number of private rails but does not have commissioning permission.
  The wheel diameter is 990 mm and both bogies and the rest of the locomotive is generally in good condition. Front doors are included, but must be fitted correctly in the hinges before it is possible to mount them. The locomotive has been operating until 2014 and is ready for use. Prior to the auction, the locomotive has received a complete filter change, has received an oil test, and has been started up and moved / exercised by its own power.

  Logpartner A / S handles the sale of this item on behalf of the owner. All questions for this auction should be directed to Søren Mark on phone +45 2825 9868 or E-mail sm@logpartner.dk
  The object can be inspected by prior agreement with Logpartner A/S.
  All incoming bids must be approved by the seller at the end of the auction, as well as the highest bidder. Seller reserves the right to choose the buyer from all incoming bids.
  Only after final acceptance of bids and written confirmation from Logpartner will the auction and a sale of the item be final.
  The item can only be picked up by agreement with the seller and must be towed from the location.
  NOTE: Applicable to foreign purchaser. Transport and pickup of the purchased item must be done with the appropriate approvals and approved export declaration. Upon receipt in the country concerned, documentation will be sent to Logpartner A / S, mail: sm@logpartner.dk
  Collection without the required documentation will be rejected.
  If you wish to sell at Retrade please contact us at support@logpartner.dk

  Vigtig salgsinformation

  Sælger Formidlingssalg
  Lokation Fyn, Denmark

  Generelle betingelser

  • Auktionsafgift, faktureringsomkostninger og moms bliver tillagt buddet.
  • Faktureringsomkostninger udgør kr 250,- / EUR 25 pr. faktura.
  • Betalingsfristen er 5 dage på alle faktura
  • Betalingen skal være registreret af modtager, inden udlevering kan aftales.
  • Der er 21 dages frist for afhentning, på alle køb.
  • OBS. Det forventes at køber og sælger i samarbejde arrangerer udlevering, i henhold til gældende restriktioner og instrukser fra myndighederne.
  • Inden afhentning, skal der være truffet aftale med sælger herom.
  • Objektet anses for godkendt ved afhentning.
  • Alle laste og transportomkostninger vedkommer alene køber, herunder også omkostninger til fragt og eventuel eksport dokumentation til sælger.
  • Objekter solgt til eksport, skal afhentes med registreret speditør/vognmand. CMR-dokumentation skal udleveres til sælger, ved udleveringen af objekterne.

  Budhistorik

  Kunde Buddato Bud
  1316337 08.01.2019 13:39:33 1 710 000
  1316337 16.12.2018 16:27:03 1 700 000
  Startpris 1700000
  * = Autobud