Alle auktioner Bygge & Anlæg Udstyr RADIOER MED UTSTYR- STØRRE PARTI- MOTOROLA / RADIOS WITH ACCESSORIES - BIGGER LOT

RADIOER MED UTSTYR- STØRRE PARTI- MOTOROLA / RADIOS WITH ACCESSORIES - BIGGER LOT Kårstø

Alle beløb i NOK
Højeste bud Ingen registrerede bud
Reservationspris: 1 560 000,-
Budøgning: 2 000,-
Moms: Ekskl. moms. Moms 25% tilkommer.
Omkostninger: Kun betalingsomkostninger tilkommer.
Du bekræfter dit bud i næste trin. Læs mere om autobud.
Startet:28.09.2018 14:00:00 Afsluttet: 15.10.2018 14:00:00 CET

Produktinformation

Beskrivelse

RADIOER MED UTSTYR - STØRRE PARTI:
Større parti med radioer, og tilbehør som ulike ladere, headset og batterier.

GP580 Radioer MOTOROLA
403-470 Mhz 20-25 Khz.
Antall: 816 stk

Batteri GP580
Antall: 743 stk

Håndmic GP580
Antall: 416 stk

Headsetmic GP580
Antall: 99 stk

Multiladere GP 580
antall: 50 stk

Enkeltladere GP580
Antall: 211 stk

MTS2000 Radioer MOTOROLA
403-470 Mhz 20-25 Khz.
Antall: 443 stk

Multiladere for MTS 2000
Antall: 41 stk

Enkeltladere MTS 2000
Antall: 70 stk

Mobile radioer LCS2000 m/ tilbehør, mic og power
403-470 Mhz 20-25 Khz.
Antall 51 stk

UHF Baser MTR2000
403-470 Mhz 12,5-20-25 Khz.
Antall: 18 stk


Selger anbefaler besiktigelse av varens tilstand. Utstyret kan være benyttet offshore. Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke MVA til internasjonale kjøpere. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA. Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke enklere løft med truck). Alle partier selges Ex.Works.
Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for kjøper.
Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted.Seller recommends inspection. The equipment may have been used offshore. Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com. The Equipment shall be collected within 14 days after payment. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a possible refund from the authorities.). Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the buyer may occur (not simple lifts with fork lift). All lots are sold Ex. Works. Equinor goods is stocked in a customs warehouse, and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent. This entails nor cost or tasks for the buyer.
The goods can not be picked up until customs clearing has been done.

English

Bigger lot with radios and accessories.

GP580 Radios- MOTOROLA
403-470 Mhz 20-25 Khz.
Quantity: 816 pcs.

Batteries GP580
Quantity: 743 pcs.

Handmic GP580
Quantity: 416 pcs.

Headsetmic GP580
Quantity: 99 pcs.

Multil chargers GP580
Quantity: 50 pcs.

Single chargers GP580.
Quantity: 211 pcs.

MTS2000 Radios MOTOROLA
403-470 Mhz 20-25 Khz.
Quantity: 443 pcs.

Multil chargers for MTS2000
Quantity: 41 pcs.

Single chargers MTS2000
Quantity: 70 pcs.

Mobile radios LCS2000 with accessories, mic and power.
403-470 Mhz 20-25 Khz.
Quantity 51 pcs.

UHF Bases MTR2000
403-470 Mhz 12,5-20-25 Khz.
Quantity: 18 pcs.

Seller recommends inspection. The equipment may have been used offshore. Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com. The Equipment shall be collected within 14 days after payment. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a possible refund from the authorities.). Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the buyer may occur (not simple lifts with fork lift). All lots are sold Ex. Works. Equinor goods is stocked in a customs warehouse, and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent. This entails nor cost or tasks for the buyer.
The goods can not be picked up until customs clearing has been done.

Vigtig salgsinformation

Sælger Equinor
Lokation Kårstø, Norway

Generelle betingelser

  • Retrades kommission er inkluderede i buddet. Evt håndteringsomkostninger og moms tilkommer.
  • Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura.
  • Alle fakturaer har 5 dages betalingsfrist.
  • Betaling skal være registreret inden afhentning kan aftales.
  • Der er 21 dages frist for afhenting, på alle køb.
  • Aftale med sælger SKAL være lavet inden afhentning.
  • Køber skal betale alle udgifter vedrørende udlevering, fragt og eventuel eksport.

Budhistorik

Kunde Buddato Bud
Startpris 780 000
* = Autobud