Alle auktioner Bygge & Anlæg Udstyr Komplet affaldsforbrændingsanlæg / Household Waste burning plant

Komplet affaldsforbrændingsanlæg / Household Waste burning plant Herning

Alle beløb i DKK
Højeste bud Ingen registrerede bud
Budøgning: 2 000,-
Moms: Ekskl. moms. Moms 25% tilkommer.
Omkostninger: Kun betalingsomkostninger tilkommer.
Du bekræfter dit bud i næste trin. Læs mere om autobud.
Startet:07.06.2011 14:00:00 Afsluttet: 28.06.2011 14:00:00 CET

Produktinformation

Producent

  • MærkeAffaldsforbrændingsanlæg / Waste burning plant
  • ModelVølund / ABB / Lyngsø
  • Årgang1994

Beskrivelse

Komplet affaldsforbrændingsanlæg. Anvendt til afbrænding af husholdningsaffald m.h.p. afskaffelse samt el- og fjernvarmeproduktion.

Anvendt frem til 2010 og derefter lukket på stand-by.

Sælges komplet - dog ej bygninger og bygningers faste installationer (toiletter, køkken og kontorer) - men ellers indgår følgende hovedelementer:

Forbrændingsovn og kedel - leverandør Vølund;
Turbineanlæg - leverandør ABB;
Røggasrensning - leverandør ABB;
SRO anlæg - leverandør Lyngsø Energi og Miljø;
Slaggesorteringsanlæg - leverandør Hørning Maskinfabrik.
Diverse rørledninger, kabelføringer, strømskabe, testudstyr, kedler og tanke, udendørs skorsten m.v.

Anlægget fremstår umiddelbart pænt vedligeholdt og driftklart og har været i drift til nedlukning.

Køber skal demontere og flytte anlægget indenfor 6 måneder efter auktionsslut.

Køber forpligter sig til at re-etablere tag og vægge efter demontering hvor det evt. har været nødvendigt at fjerne tag / vægge for at flytte udstyr.

Sælger kan være behjælpelig med at skaffe kran- og nedtagningskapacitet. Dette er dog arbejde efter faktura udover auktionen og er forhold mellem sælger og køber efterfølgende.

Køber forpligter sig til ved nedtagning at følge gældende dansk lovgivning for sikkerhed m.v. herunder bortskaffelse af evt. overskudsaffald fra nedtagning.

Der forefindes ikke affald i anlægget idag.

Kedelvægge fremstår umiddelbart brugbare, men der kan ikke gives garanti i forhold til korrosion m.v. af kedelvægge, ligesom der iøvrigt tages forbehold for indvendige skader i rørledninger m.v.

Alle diagrammer og eksisterende manualer kan medleveres til køber.

Anlæggets overordnede driftdata:

Affaldsforbrænding kombineret med naturgas: 39.000 TPY / 1 mill. Nm3/Year

Elproduktion:

Uden overheder 3,3 MWe
Med overheder 4,0 MWe
Maximum 4,7 MWe
Produktion ca. 28.000 MWh/Year

Fjernvarme:

Uden overheder 9,8 MWv
Med overheder 10,8 MWv
Maximum 12,0 MWv
Produktion ca. 80.000 MWh/Year

Værket kan besigtiges før budgivning. Kontakt kundeservice@retrade.dk eller 28731010 for nærmere information om besigtigelse.English

Complete waste burning plant. Has been used for burning of household waste and production of electricity and district heating system.

Used until 2010 and then put on stand-by.

Sold in one complete batch with all existing production equipment present (however not building and installations for the building it self (toilets, kitchen, offices etc.)) but otherwise the following main components:

Furnace and boiler - Vølund;
Turbines - ABB;
Flue gas cleaning system - ABB;
Slag sorting equipment - Hørning;
Various pipelines, cables, electric equipment, testing equipment, chimney, cranes, etc.

The plant is considered to be in overall good shape and ready for use as such.

The buyer needs to demount the plant and move it from existing building and premises within 6 months after auction end.

The buyer is obliged to re-establish roof and walls after demounting of equipment if needed.

Seller will be able to facilitate crew and get cranes + demolition if needed. The payment for this is added and considered to be directly fee between seller and buyer,

The buyer has to follow Danish rules and regulations for safety and environment during demounting of plant.

Waste, slag and other residues are no longer present at the plant.

Boiler surface seems to be useable, but a guarantee can not be issued. Furthermore no guarantee for corrosion as such or guarantee on internal surfaces in pipes and so on can not be issued.

All flow diagrams and existing manuals / datasheets are available for buyer.

The overall data for the existing plant:

Waste burning capacity in combination with natural gas: 39.000 TPY / 1 mill. Nm3/Year

Powerproduction (electricity):

Without superheater 3,3 MWe
With superheater 4,0 MWe
Maximum 4,7 MWe
Production ca. 28.000 MWh/Year

District heating:

Without superheater 9,8 MWv
With superheater 10,8 MWv
Maximum 12,0 MWv
Production ca. 80.000 MWh/Year

The plant can be inspected prior to bidding. Contact customerservice at kundeservice@retrade.dk or phone +4528731010 for further information regarding inspection or questions as such.

Vigtig salgsinformation

Sælger Enviso Group A/S
Lokation Herning, Denmark

Generelle betingelser

  • Retrades kommission er inkluderede i buddet. Evt håndteringsomkostninger og moms tilkommer.
  • Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura.
  • Alle fakturaer har 5 dages betalingsfrist.
  • Betaling skal være registreret inden afhentning kan aftales.
  • Der er 21 dages frist for afhenting, på alle køb. OBS! Der forventes at køber i samarbejd med sælger arrangerer afhentning i henhold til gældende restriktioner og instrukser fra myndighederne.
  • Aftale med sælger SKAL være lavet inden afhentning.
  • Køber skal betale alle udgifter vedrørende udlevering, fragt og eventuel eksport.

Budhistorik

Kunde Buddato Bud
Startpris 7000000
* = Autobud